Pracownia Geozagrożeń

Pracownicy

prof. dr hab. Witold Szczuciński

Kierownik Pracowni Geozagrożeń
Profesor

prof. Karl Stattegger

Profesor wizytujący

Doktoranci
Byli współpracownicy
Scroll to Top