Pracownia Geozagrożeń

Laboratorium spektroskopii promieniowania gamma

Nasze laboratorium dysponuje nowoczesnym sprzętem dostosowanym do precyzyjnej analizy spektroskopii promieniowania gamma. Sercem naszej konfiguracji są koncentryczny detektor germanu Canberra GX2520 o wysokiej czystości oraz detektor germanu szerokiej energii Canberra BE3830. Dzięki sprawności względnej wynoszącej 25% (BE3830 34%) i rozdzielczości <2,0 keV zapewniają dokładne pomiary w szerokim spektrum energii.  

Nasz detektor jest wyposażony w komorę detektora zdalnego (RDC-6 cali) zaprojektowaną specjalnie w celu minimalizacji tła o niskiej energii, co jest kluczowym aspektem w przypadku czułych pomiarów, szczególnie dla izotopów takich jak 210Pb.    

Aby złagodzić zakłócenia zewnętrzne, detektor jest zamknięty w ołowianej osłonie o grubości 10 cm, która zapewnia solidną osłonę przed niepożądanym promieniowaniem. 

Kalibrację i określanie wydajności przeprowadza się przy użyciu kodu LabSOCS, wykorzystując metodę charakteryzacji ISOCS/LabSOCS opartą na symulacjach MCNP.  To kompleksowe podejście uwzględnia geometrię próbki, matrycę i typ pojemnika, zapewniając dokładne wyniki w zakresie energii 45 – 3000 keV.  

Do naszych analiz wykorzystujemy program GENIE 2000, wyposażony w zaawansowane opcje analizy gamma.  Dzięki temu jesteśmy w stanie precyzyjnie określić skład izotopowy naszych próbek.  Dodatkowo oprogramowanie zapewnia wgląd w precyzję i minimalną wykrywalną aktywność (MDA) przy użyciu standardowych algorytmów, co jest potwierdzone kalibracją z wieloma materiałami standardowymi.  

W naszym laboratorium rutynowo mierzymy izotopy, takie jak 210Pb, 137Cs, 40K, 232Th oraz 238U. Nasze badania mają znaczenie w wielu dziedzinach, w tym monitorowanie środowiska, bezpieczeństwo jądrowe i ocenę radiologiczną.  

Jesteśmy dumni ze stosowania nowoczesnych technologii i metodologii, aby zapewnić precyzyjne i wiarygodne wyniki spektroskopii promieniowania gamma.  Dzięki skrupulatnej kalibracji, zaawansowanej analizie i profesjonalnej analizie danych zapewniamy najwyższe standardy dokładności i integralności naszych pomiarów. 

Scroll to Top