Pracownia Geozagrożeń

EMI

Odporność jezior przybrzeżnych na ekstremalne zalewy morskie: oszacowanie w oparciu o badania paleoekologiczne z półwyspu Burin (Nowa Funlandia, Kanada)

Grant Narodowego Centrum Nauki (NCN) Nr 2020/37/B/ST10/02614

Kierownik projektu: dr Krzysztof Pleskot

Ekstremalne zalewy morskie takie jak tsunami i fale sztormowe należą do najtragiczniejszych w skutkach procesów naturalnych. Są one w stanie spowodować śmierć setek tysięcy ludzi oraz wielomiliardowe straty ekonomiczne. Chociaż ze zrozumiałych względów zdarzenia te rozpatrywane są najczęściej z punktu widzenia człowieka, ich oddziaływanie nie ogranicza się wyłącznie do strat ludzkich. Ekstremalne zalewy morskie potrafią doprowadzić także do drastycznych zmian środowiska.

Wśród ekosystemów najbardziej narażonych na negatywne skutki zalewów morskich są jeziora przybrzeżne. Ten projekt skupia się na rozpoznaniu, jaki był wpływ sztormów i tsunami na jeziora południowej części Półwyspu Burin (Nowa Fundlandia, Kanada). Czy zdarzenia te były jedynie chwilowym zaburzeniem, po którym jeziora wracały do swojego poprzedniego stanu? Czy raczej ich ekosystem ulegał katastrofalnym i długotrwałym zmianom? Badania prowadzone w ramach projektu będą dążyły do odpowiedzi na te pytania wykorzystując analizę składu osadów gromadzących się na dnie zbiorników. Odszyfrowanie zapisu zawartego w osadzie będzie wymagało wykorzystania wielu nowoczesnych metod analizy, które pozwolą na szczegółowy wgląd w fizyczne, chemiczne i biologiczne właściwości badanych próbek.

Scroll to Top