Pracownia Geozagrożeń

PRELUDIUM 16

Reakcje stopu magmowego i płaszcza oraz potencjalne wzbogacenie w metale wzdłuż subkontynentalnej granicy skorupy i płaszcza (masyw perydotytowy Balmuccia, Włochy) 

Grant Narodowego Centrum Nauki (NCN) Nr 2018/31/N/ST10/02146

Kierownik projektu: dr inż. Bartosz Pieterek

Głównym nośnikiem metali chalkofilnych są siarczki, które tworzą strategiczne dla gospodarki światowej złoża metali. W celu lepszego zrozumienia procesów metalogenezy, zmuszeni jesteśmy badać siarczki w obrębie dolnej skorupy kontynentalnej, a nawet w płaszczu, ponieważ mogą one stanowić źródło metali dla złóż powstających w górnej skorupie. Ze względu na ograniczony dostęp dodsłonięć skał płaszcza na powierzchni, wiedza dotycząca segregacji siarczków i procesów metalogenezy jest wciąż ograniczona. Badając jedną z najlepiej zachowanych stref przejściowych pomiędzy górnym płaszczem, a dolną skorupą kontynentalną w masywie perydotytowym Balmuccia we Włoszech, możemy dokładnie odtworzyć migrację pierwiastków chalkofilnych w obrębie subkontynentalnej granicy płaszcza i skorupy.

W projekcie są wykorzystane zarówno tradycyjne metody geologiczne, takie jak mikroskop optyczny do rozpoznawania minerałów, jak również te najnowsze o wysokiej precyzji wyników takie jak wysoko rozdzielcza mikrosonda jonowa SHRIMP czy femtosekundowa ablacja laserowa podłączona do spektrometru mas z indukcyjnie sprzężoną plazmą (fs-LA-ICPMS). Zastosowanie tych metod pozwala na określanie składu izotopowego siarki, miedzi, niklu i żelaza, a także zbadanie koncentracji pierwiastków śladowych, nawet rzadkich metali szlachetnych, takich jak platyna czy złoto. Prowadzone badania mogą mieć kluczowe znaczenie dla potwierdzenia wzbogacenia w pierwiastki chalkofilne występującego na granicy górnego płaszcza i dolnej skorupy, częściowo wyjaśniając paradoks brakującej miedzi, a także mogą wnieść nowe dane dotyczące budżetu metali dla skorupy kontynentalnej. 

Scroll to Top