Pracownia Geozagrożeń

PALEOSUMA

„Osady paleotsunami jako klucz do zrozumienia tektonicznego i tsunamigenicznego zachowania strefy subdukcji Sumatry w czasie

Grant Narodowego Centrum Nauki (NCN) w ramach programu Polonez Bis 3 (Nr 2022/47/P/ST10/02329) i Stypendium Marie Skłodowskiej-Curie (Nr 945339)

Strona internetowa projektu: https://paleosuma.amu.edu.pl/

Kierownik projektu: dr Jędrzej Majewski, prof. UAM

W wyniku tsunami z 26 grudnia 2004 r., wywołanego trzęsieniem ziemi w Aceh, Indonezji, które pochłonęło ponad 200 tysięcy istnień, rozpoczęto pilne badania nad zagrożeniem tsunami w regionie. Odkryto, że tsunami z 2004 roku to tylko jedno z co najmniej 10 zdarzeń tego typu w ciągu ostatnich 7500 lat. Jednak większość badań skoncentrowała się na niewielkim północnym regionie bezpośrednio dotkniętym tsunami. Niniejszy projekt badawczy zagłębia się w archiwa paleotsunami dalej na południe wzdłuż zachodniego wybrzeża Sumatry.

Naszym głównym celem jest rozpoznanie i analiza dowodów na wystąpienie wcześniejszych tsunami zachowanych w naturalnych archiwach sedymentologicznych, takich jak mokradła namorskie. Po zidentyfikowaniu poprzez zdjęcia satelitarne, a następnie pobraniu próbek w terenie, zespół badawczy koncentruje się teraz głównie na analizie uziarnienia osadów, ich składu chemicznego i mineralnego, oraz organizmów mikroskopijnych, takich jak otwornice. Ostatecznym celem badań jest dostarczenie istotnych spostrzeżeń dla oceny ryzyka tsunami we współczesnych warunkach poprzez rekonstrukcję chronologii, częstotliwości i zasięgu występowania paleotsunami. Oprócz praktycznych aspektów związanych z ryzykiem dla ludzi i infrastruktury projekt dąży także do poprawienia naszego zrozumienia zachowania tsunamigennego Megathrustu Sundajskiego. 

Scroll to Top