Pracownia Geozagrożeń

Laboratorium spektroskopii fluorescencji rentgenowskiej (XRF)

Detektorem w naszym laboratorium jest najnowsza generacja skanera XRF firmy Geotek, która drastycznie ułatwia badanie rdzeni geologicznych.  

Nasz skaner XRF jest wyposażony w spektrometr fluorescencji rentgenowskiej wysokiej klasy z anodą rutenową, umożliwiający precyzyjną analizę stężeń pierwiastków w zakresie magnez-uran. Dzięki możliwości pracy w środowisku z powietrzem oraz z użyciem helu, zapewnia większą dokładność analizy, dla lżejszych pierwiastków, takich jak magnez, glin i krzem. Po wykonaniu pomiarów, można wykonać panoramiczne zdjęcie powierzchni rdzenia w wysokiej rozdzielczości, co jest niewątpliwym atutem w przypadku pracy na dużej serii próbek. Dodatkowo, skaner posiada sensor podatności magnetycznej dla rdzeni przepołowionych i cylindrycznych, oraz detektor gamma z cezowym źródłem promieniowania, poszerzając zakres możliwości pomiarowych. 

Oprogramowanie skanera umożliwia precyzyjne określenie warunków analizy: długość kroku pomiaru od 0.1mm do pojedynczych pomiarów na powierzchni, przez rozmiar okna sensora XRF, wybranie warunków pomiaru aż po indywidualne ustawienia napięcia i natężenia prądu. Dzięki temu zapewniamy najwyższą dokładność i kontrolę procesu pomiarowego. 

Uzyskane dane są prezentowane w formacie arkusza Excel, w wartościach ppm (parts per million), umożliwiając własną analizę i interpretację wyników. 

Nasza metoda analizy jest niedestrukcyjna, co oznacza, że rdzenie można wykorzystać do dalszych badań geochemicznych bez obawy o uszkodzenie powierzchni. 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszym skanerze XRF lub skorzystać z naszych usług, zachęcamy do kontaktu pod wskazany adres email. Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania oraz wybierzemy najbardziej odpowiednią metodę analizy. 

Scroll to Top