Pracownia Geozagrożeń

TSUNASTORM

„Rozróżnianie osadów tsunami i sztormowych zmienionych przez procesy postdepozycyjne – podejście wielowskaźnikowe”

Grant Narodowego Centrum Nauki (NCN) Nr 2020/37/B/ST10/03677

Tsunami i powodzie sztormowe należą do największych zagrożeń dla nisko położonych rejonów nadbrzeżnych. Pozostawione przez nie osady są kluczowe dla udzielenia odpowiedzi na pytania: czy dane wybrzeże jest zagrożone takimi zjawiskami, jeżeli tak to jak często one występują i jak daleko w głąb lądu sięgają. Jednakże, jak dotąd nie ma pewnych sposobów na rozróżnienie zapisu sztormów i tsunami w osadach. Ponadto, sytuację komplikują zmiany postdepozycyjne osadów tsunami bądź sztormowych (np. erozja, procesy glebowe). 

Kluczowymi celami projektu są: określenie zmian postdepozycyjnych osadów powstałych po katastrofalnym zalewie morskim (na przykładzie osadów tsunami    z 2004 roku i starszych w Tajlandii), zastosowanie kompleksowej wielowskaźnikowej analizy dla wybrzeży gdzie mamy zachowane zarówno osady tsunami, jak  i osady sztormowe (na przykładzie wybrzeży południowej Portugalii) oraz zastosowanie dla powyższych nowatorskich metod molekularnych (kopalne DNA), które mają potencjał stać się kluczowym sposobem dla rozpoznania osadów tsunami i sztormowych. Badania uzupełniają też inne metody – szczegółowe badania terenowe, analizy geomorfologiczne, sedymentologiczne, geochemiczne, mikropaleontologiczne i mineralogiczne. Projekt realizowany jest przez zespół geologów, biologów i genetyków z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz partnerów z Portugalii, Szwajcarii i Tajlandii.

Scroll to Top