Pracownia Geozagrożeń

Dr inż. Bartosz Pieterek

Stanowisko: starszy technik 

Kierownik projektu PRELUDIUM 16

E-mail: barpie@amu.edu.pl
    bpieterek94@gmail.com
Tel.: +48 693290465 
Pokój: 214 

Zainteresowania naukowe

Specjalizuję się w badaniach nad zrozumieniem i rekonstrukcją procesów wulkanicznych na Marsie, ze szczególnym uwzględnieniem małoskalowych struktur wulkanicznych, które dostarczają dotychczas nieznanych informacji na temat ewolucji planety. Wykorzystując zdjęcia satelitarne, numeryczne modele terenu oraz dane spektralne staram się zrozumieć i scharakteryzować procesy wulkaniczne występujące na stosunkowo młodych obszarach aktywności Marsa. Rozumiejąc przeszłe procesy kształtujące budowę Marsa, możemy lepiej przewidywać ewolucję planet skalistych w Układzie Słonecznym oraz dostarczyć kluczowych informacji w kontekście przyszłych misji marsjańskich. 

Dodatkowo, zajmuję się badaniem siarczków, które kontrolują dystrybucję metali w litosferze, ze szczególnym uwzględnieniem strefy przejściowej pomiędzy górnym płaszczem a dolną skorupą. Przeniesienie wiedzy dotyczącej metalogenezy w ziemskich procesach magmowych na warunki marsjańskie może otworzyć nowy kierunek eksploracji Marsa.

Publikacje

2024

 • Pieterek, B., Broz, P., Hauber, E., Stephan, K., 2024. Insight from the Noachian-aged fractured crust to the volcanic evolution of Mars: a case study from the Thaumasia graben and Claritas Fossae. Icarus [link]

2023

 • Ciazela, J., Bakala, J., Kowaliński, M., Pieterek, B., Steslicki, M., Ciazela, M., Pasławski, G., Zalewska, N., Szaforz, Ż., Jozefowicz, M., Marciniak, D., Fitt, M., Sniadkowski, A., Rataj, M., Mrozek, T. 2023 Lunar ore geology and feasibility of ore mineral detection using a far-IR spectrometer. Frontiers in Earth Science [link]
 • Pieterek, B., Jones, T. 2023. The evolution of Martian fissure eruptions and their plumbing systems. Earth and Planetary Science Letters, vol. 621, 118382 [link]
 • Ciazela, M., Ciazela, J., Pieterek, B., 2023 Differential apparent thermal inertia of sloping terrain on Mars: Implications for the magmatic intrusions at Olympus Mons. Icarus v. 389 1-9. [link]

2022

 • Ciazela, J., Bakala, J., Kowaliński, M., Płócieniak, S., Zalewska, N., Pieterek, B., Mrozek, T., Ciazela, M., Pasławski, G., Steslicki, T., Szaforz, Ż., Barylak, J., Kuzaj, M., Maturilli, A., Helbert, J., Muszyński, A., Rataj, M., Gburek, S., Józefowicz, M., Marciniak, D., 2022 Concept and Design of Martian Far-IR ORE Spectrometer (MIRORES). Remote Sensing v. 14 1-21. [link]
 • Pieterek, B., Laban, M., Ciazela, J., Muszyński, A., 2022 Explosive volcanism in Noctis Fossae on Mars. Icarus v. 375 1-18. [link]
 • Pieterek, B., Ciazela, J., Lagain, A., Ciazela, M., 2022 Late Amazonian dike-fed distributed volcanism in the Tharsis volcanic province on Mars. Icarus v. 386 1-28. [link]
 • Pieterek, B., Ciazela, J., Boulanger, M., lazarov, M., Wegorzewski, A.V., Pańczyk, M., Strauss, H., Dick, H.J.B, Muszyński, A., Koepke, J., Kuhn, T., Czupyt, Z., France, L., 2022 Sulfide enrichment along igneous layer boundaries in the lower oceanic crust: IODP Hole U1473A, Atlantis Bank, Southwest Indian Ridge. Geochimica et Cosmochimica Acta, 179-206. [link]

2021

 • Ciazela, M., Ciazela, J., Pieterek, B., 2021 High Resolution Apparent Thermal Inertia Mapping on Mars. Remote Sensing, 13(18), 3692 [link]
 • Patkó, L., Ciążela, J., Aradi, L.E., Liptai, N., Pieterek, B., Berkesi, M., Lazarov, M., Kovács, I.J., Holtz, F., Szabó, C. 2021 Iron isotope and trace metal variations during mantle metasomatism: In situ study on sulfide minerals from peridotite xenoliths from Nógrád-Gömör Volcanic Field (Northern Pannonian Basin). Lithos; v. 396-397; 106238. [link]

2018

 • Ciążela, J., Koepke, J., Dick, H.J.B., Botcharnikov, R., Muszyński, A., Lazarov, M., Schuth, S., Pieterek, B., and Kuhn, T. 2018 Sulfide enrichment at an oceanic crust-mantle transition zone: Kane Megamullion (23°N, MAR). Geochimica et Cosmochimica Acta; v. 230; p. 155-189. [link]

2017

 • Ciążela, J., Dick, H.J.B., Koepke, J., Pieterek, B., Muszyński, A., Botcharnikov, R., and Kuhn, T., 2017. Thin crust and exposed mantle control sulfide differentiation in slow-spreading ridge magmas. Geology; v. 45; no. 10; p. 935-938. [link]
Scroll to Top