Pracownia Geozagrożeń

lic. Hanna Machejek

Magistrantka na kierunku Geohazards and Climate Change

Członkini Rady Programowej kierunku Geohazards and Climate Change

Zainteresowania naukowe

Moje zainteresowania naukowe obejmują geozagrożenia, ze szczególnym uwzględnieniem tsunami i sztormów, szeroko pojęte badania dot. zmian klimatu i jego rekonstrukcji, procesy kształtujące wybrzeża, badania polarne oraz geochronologię i geochemię. Ostatnie zrealizowane przeze mnie badania w ramach pracy dyplomowej dotyczyły rozróżniania osadów tsunami i sztormowych w różnych środowiskach depozycji na Nowej Fundlandii. W chwili obecnej pracuję nad antropogenicznym wpływem na torfowiska w Estonii w kontekście zanieczyszczeń, drenażu i zmian klimatu. Ukończyłam studia licencjackie na kierunku Geologia (UAM) i aktualnie kontynuuję naukę na anglojęzycznych studiach magisterskich Geohazards and Climate Change (UAM), jednocześnie stanowiąc część zespołu projektu EMI, kierowanego przez dr Krzysztofa Pleskota. 

Scroll to Top