Pracownia Geozagrożeń


E-mail: karles3@amu.edu.pl
Telefon: 0048-61 829 6035
www: https://km4290.wixsite.com/karolinaleszczynska

adiunkt badawczy w projekcie „Katastrofalne powodzie morskie na wybrzeżach południowego Bałtyku w późnym Holocenie”

Karolina_Leszczynska4

Zainteresowania naukowe:

 • geologia czwartorzędu – rekonstrukcja paleośrodowisk czwartorzędowych, w tym holoceńskich
 • sedymentologia
 • geochronologia
 • mikromorfologia
 • geozagrożenia – katastrofalne powodzie morskie

Należy do organizacji INTIMATE (https://intimate.nbi.ku.dk/) (steering group, utrzymanie strony internetowej i komunikacja)

Artykuły

2022

 • Stattegger, K., Leszczyńska, K., 2022 Rapid sea-level rise during the first phase of the Littorina transgression in the western Baltic Sea. Oceanologia 1-9;[link]
 • Leszczyńska, K., Stattegger, K., Moskalewicz, D, Jagodziński, R., Kokociński, M.S., Niedzielski, P., Szczuciński, W., 2022; Controls on coastal flooding in the southern Baltic Sea revealed from the late Holocene sedimentary records. Scientific Reports 1-14; [link]

2021

 • Leszczyńska, K., Jankowiak, M., 2021  Mikroprzeszłość. Badania specjalistyczne w archeologii / Kurzawska Aldona, Sobkowiak-Tabaka Iwona Maria (red.), 2021, Poznań, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, s.277-294,Mikromorfologia 277-294; [link]

2019

 • Boreham, S., Leszczyńska, K. 2019; The Geology of the Middle Cam Valley, Cambridgshire, UK. Quaternary 2, 24[link]

2018

 • Leszczynska, K., Boreham, J., Boreham, S. 2018. Middle Pleistocene ice-marginal sedimentation at a constrained ice-sheet margin, East Anglia, England. Boreas 47, 1118-1143[link]

2017

 • Leszczynska, K., Boreham, J., Boreham, S. 2017; Middle Pleistocene ice-marginal sedimentation in the transitional zone between the constrained and unconstrained ice-sheet margin, East Anglia, England. Boreas 46, 697-724[link]

2011

 • Leszczynska, K., Boreham, J., Boreham, S. 2011; A novel methodological approach for thin-section description and its application to periglacially disturbed Pleistocene deposits from Danbury, Essex, UK. Netherlands Journal of Geoscience, 90, 271-291[link]

Streszczenia

Scroll to Top