Pracownia Geozagrożeń

Mgr Cyprian Kowalczyk

Doktorant w Szkole Doktorskiej Nauk Przyrodniczych UAM

Członek Polskiego Towarzystwa Fykologicznego

Członek Międzynarodowego Towarzystwa Młodych Okrzemkarzy

E-mail: cypkow@amu.edu.pl 
Tel.: 0048-61-829 5764

Zainteresowania naukowe

Moje zainteresowania dotyczą ekologii, struktury gatunkowej, rozmieszczenia i wykorzystania okrzemek (mikroskopijnych glonów jednokomórkowych) w badaniach stanu środowiska wodnego. W swoich badaniach opisuję zbiorowiska okrzemek jezior przybrzeżnych, będących w dużej mierze pod presją zaburzeń ekologicznych takich jak sztormy morskie czy fale tsunami. Jestem doktorantem Szkoły Doktorskiej Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, jednocześnie stanowiąc część zespołu projektu EMI pod kierownictwem dr. Krzysztofa Pleskota. Swoją pracę licencjacką oraz magisterską z biologii jak i obecną doktorską wykonuję pod promotorstwem prof. UAM dr hab. Mikołaja Kokocińskiego w Zakładzie Hydrobiologii, na Wydziale Biologii UAM.

Publikacje

2024
  • Apolinarska, K., Kiełczewski, R., Pleskot, K., Marzec, M., Aunina, L., Michalska, D., Siepak, M., Kowalczyk, C., Gałka, M., 2024. The decline of tufa deposition in an alkaline fen ecosystem in East-Central Europe and its impact on biotic assemblages: Insights from monitoring and paleoecological data. Science of The Total Environment, 912, 169408. [link]

2023

  • Pleskot, K., Cwynar, L., Kowalczyk, C. P., Kokociński, M. S., Szczuciński, W., 2023. Refining the history of extreme coastal events in southern Newfoundland, NW Atlantic, with lake sediment archives. Quaternary Science Reviews, 322, 1–19. [link]
Scroll to Top