Pracownia Geozagrożeń

Dr Robert Jagodziński

E-mail: jagodus@amu.edu.pl
Tel.: 0048-61-829 6040
Pokój: 162

Stanowisko: adiunkt

Przewodniczący Poznańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Geologicznego

Zastępca skarbnika Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Geologicznego

Przewodniczący rady programowej kierunku „Zmiany klimatu Ziemi

Członek Zespołu ds. strategii rozwoju UAM

Członek Zespołu ds. strategii rozwoju WNGiG

Wykonawca w projektach TSUNASTORM, CATFLOOD, CHARMEAPHRODITE

Zainteresowania naukowe

Specjalizuję się badaniach na wskaźnikami mineralogicznymi i geochemicznymi współczesnych osadów szelfowych, przybrzeżnych, rzecznych związanych z procesami sedymentacyjnymi oraz geozagrożeniami.  

W swoich badaniach wykorzystuję różnorodność zjawisk i obszarów: osady szelfowe (Morze Południowochińskie, Morze Wattowe, Morze Bałtyckie), delty i ujścia rzek (Mekong, Wisła, Ems), fiord Spitsbergenu, osady po tsunami (wybrzeża Morza Andamańskiego, Japonii, południowej Portugalii).  Do badań wykorzystuję analizę minerałów ciężkich, minerałów ilastych oraz geochemię osadów jako jeden ze wskaźników do rozpoznawania osadów zdarzeniowych.  

W obszarze moich zainteresowań są także zmiana klimatu w aspekcie koniecznych przemian energetycznych, gospodarka złożami konwencjonalnych źródeł paliw, właściwości skał zbiornikowych i petrologia skał osadowych. 

Publikacje

2024
 • Pieńkowski, A.J., Szczuciński, W., Breszka, A., Chyleński, M., Juras, A., Romel, P., Rozwalak, P., Trzebny, A., Dabert, M., Belt, S.T., Jagodziński, R., Smik, L. and Włodarski, W., 2024. Sedimentary ancient DNA and HBI biomarkers as sea-ice indicators: A complementary approach in Antarctic fjord environments. Limnology and Oceanography Letters [link]
2023
 • Mitręga-Szcześniak, M., Kokociński, M. S., Jagodziński, R., Pleskot, K., Zajączkowski, M., Szczuciński, W., 2023. Late Holocene Vistula River floods recorded in grain size distributions and diatom assemblages of marine sediments of the Gulf of Gdańsk (Baltic Sea). Palaeogeography Palaeoclimatology Palaeoecology, 617, 1–19. [link]

2022

 • Leszczyńska, K., Stattegger, K., Moskalewicz, D., Jagodziński, R., Kokociński, M.S., Niedzielski, P., Szczuciński, W., 2022 Controls on coastal flooding in the southern Baltic Sea revealed from the late Holocene sedimentary records. Scientific Reports v. 12 1-14. [link]

2020

 • Jagodziński, R., Sternal, B., Stattegger, K., Szczuciński, W., 2020 Sediment distribution and provenance on the continental shelf off the Mekong River, SE Vietnam: Insights from heavy mineral analysis. Journal of Asian Earth Sciences v. 196 1-16. [link]
 • Dunkl, I., Eynatten, H., Andò, S., Lünsdorf, K., Morton, A., Alexander, B., Aradi, L., Augustsson, C., Bahlburg, H., Barbarano, M., Benedictus, A., Berndt, J., Bitz, I., Boekhout, F., Breifeld, T., Cascalho, J., Costa, P.J.M., Ekwenye, O., Fehér, K., Flores-Aqueveque, V., Führing, P., Giannini, P., Goetz, W., Guedes, C., Gyurica, G., Hennig-Breitfeld, J., Hülscher, J., Jafarzadeh, M., Jagodziński, R., Józsa, S., Kelemen, P., Keulen, N., Kovacic, M., Liebermann, C., Limonta,, M., Lužar-Oberiter, B., Markovic, F., Melcher, F., Miklós, D.G., Moghalu, O., Mounteney, I., Nascimento, D., Novaković, T., Obbágy, G., Oehlke, M., Omma, J., Onuk, P., Passchier, S., Pfaff, K., Lincoñir, L.P., Power, M., Razum, I., Resentini, A., Sági, T., Salata,  D., Salgueiro, R., Schönig, J., Sitnikova, M., Sternal, B., Szakmány, G., Szokaluk, M., Thamó-Bozsó, E., Tóth, Á., Tremblay, J., Verhaegen, J., Villaseñor, T., Wagreich, M., Wolf, A., Yoshida, K.,2020 Comparability of heavy mineral data – The first interlaboratory round robin test. Earth-Science Reviews 1-27; [link]

2019 

 • Szokaluk M., Jagodziński R., Muszyński A., Szczuciński W., 2019 – Geology of the Morasko craters, Poznań, Poland – small impact craters in unconsolidated sediments. Meteoritics & Planetary Science. 54 (7). [link]

2017

 • Jagodziński, R., Muszyński, A., Szokaluk, M., 2017 Kratery Morasko – geologiczne wskaźniki dla upadków meteorytów w nieskonsolidowane osady glacjalne. Zboińska Katarzyna (red.): IV Ogólnopolski Zjazd Studenckich Kół Geologicznych, Góry Izerskie 2017, Szklarska Poreba, 12-15 X 2017 : książka abstraktów, 2017, Wrocław, Studenckie Koło Naukowe Uniwersytetu Wrocławskiego, 92 s.

2016

 • Jagodziński, R., Muszyński, A., Szczucński, W., Szokaluk, M., 2016 Properties of ejecta blanket deposits surrounding Morasko meteorite impact craters (Poland). Meteoritics & Planetary Science v.51 A610-A610. [link]
 • Szokaluk, M., Jagodziński, R., Szczuciński, W., Muszyński, A., 2016 Geologiczny zapis upadku meteorytu Morasko. Filipek Anna, Bąbel Maciej, Wysocka Anna [i in.] (red.): Granice sedymentologii : VI Polska Konferencja Sedymentologiczna POKOS 6, 28.06.2016-01.07.2016, Chęciny-Rzepka : materiały konferencyjne : przewodnik sesji terenowych, streszczenia referatów i posterów, materiały do warsztatów, 2016

2015

 • Skolasińska K., Szczuciński W., Mitręga M., Jagodziński R., Lorenc S., 2015 – Sedimentary record of 2010 and 2011 Warta River seasonal floods in the region of Poznań, Poland. Geological Quarterly, 59(1): 47-60. [link]

2013

 • Szczuciński W., Jagodziński R., Hanebuth T.J.J., Stattegger K., Wetzel A., Mitręga M., Unverricht D., Phach P.V., 2013 – Modern sedimentation and sediment dispersal pattern on the continental shelf off the Mekong River delta, South China Sea. Global and Planetary Change, 110: 195-213 [link]
 • Unverricht D., Szczuciński W., Jagodziński R., Stattegger K., Thuyen L.X., 2013 – Modern sedimentation and morphology of the subaqueous Mekong Delta, Southern Vietnam. Global and Planetary Change, 110: 223-235. [link]
 • Korolkov, A.T., Mielnikova, T.M., Primin, A.W., Primina, S.P., Duczmal-Czernikiewicz, A., Koszela, S., Muszyński, A., Jagodziński, R., Szokaluk, M., 2013 – The joint Irkutsk/ Poznań Lake Baikal project for education of earth-science students. Geologos, 19, 4: 337–340 [link]
 • Sternal B., Jagodziński R., 2013 – Earth materials – introduction to mineralogy and petrology – book review. Geologos, 19(3): 243-244.

2012

 • Jagodzinski R., Sternal B., Szczucinski W., Chague-Goff C., Sugawara D., 2012 – Heavy minerals in the 2011 Tohoku-oki tsunami deposits-insights into sediment sources and hydrodynamics. Sedimentary Geology, 282 , pp. 57-64.[link]

2009

 • Yawsangratt, S., Szczuciński, W., Chaimanee, N., Jagodziński, R., Lorenc, S., Chatprasert, S., Saisuttichai, D., Tepsuwan, T., 2009 – Depositional effects of the 2004 tsunami and hypothetical paleotsunami near Thap Lamu Navy Base in Phang Nga Province, Thailand. Polish Journal of Environmental Studies 18(1): 17-23.[link]
 • Jagodziński, R., Sternal, B., Szczuciński, W., Lorenc, S. 2009 – Heavy minerals in 2004 tsunami deposits on Kho Khao Island, Thailand (2009) Polish Journal of Environmental Studies  18  (1): 103 – 110[link]

2008

 • Jagodziński R., Szczuciński W., 2008: O badaniach i wykorzystaniu minerałów ciężkich. LAB 13(2): 18-23.

2006

 • Wiesner, M.G., Stattegger, K., Voß, M., Schwarzer, K., Pohlmann, T., Amann, T., Dombar, D., de Silva, L., Dippner, J., Do Huy Cuong, Doan Nhu Hai, Kiem Duong Trung, Freing, A., Grosse, J., Heidemann, U., Hein, H., Heyckendorf, K., Jagodzinski, R., Kagelma, 2006: Cruise Report RV Sonne 187 Vietnam. Land-Ocean-Atmosphere Interactions In the Coastal Zone of Vietnam. Berichte – Reports Institute für Geowissenschaften, 23, Universität Kiel: 99pp. [link]

2005

 • Szczuciński, W., Jagodziński, R., Nguyen Trung Thanh, Kubicki, A. & Stattegger, K., 2005: Sediment dynamics and hydrodynamics during low river discharge conditions in Nha Trang Bay, Vietnam. Meyniana, 57: 117-132.[link]
 • Jagodziński R., 2005: Petrography and geochemistry of surface sediments from Sunda and Vietnamese shelves (South China Sea). Wydawnictwo Naukowe UAM: pp 144. abstract

2000

 • Jagodziński, R., Lorenc, S. & Szczuciński, W., 2000: Z badań geologicznych na Morzu Południowochińskim [About geological surveys in South China Sea]. Przegląd Geologiczny, 48: 753-754.

1999

 • Wiesner, M.G., Stattegger, K., Kuhnt, W., Arpa, C., Bracker, E., Catane, S., Leon, M.de, Duyanen, J., Faber, U., Gerbich, C., Hess, S., Holbourn, A., Jagodzinski, R., Kaminski, M., Kawamura, H., Krüger, O., Lorenc, S., Nguyen Huu Suu, Nguyen Huy Phuc, Nguyen Van Bach, Paulsen, H., Peleo-Alampay, A., Richter, A., Rimek, R., Schimanski, A., Seeman, B., Sharma, C., Siringan, F., Steen, E., Steinke, S., Szarek, R., Szczucinski, W., Vo Duy Son, Wersch, V.von, Wetzel, A., Witzki, D., 1999: Late Pleistocene-Holocene sea level fluctuations and high-resolution stratigraphy of the post-Pleistocene Transgression of the Vietnam Shelf. Particle fluxes and recolonisation of the 1991 Mount Pinatubo tephra layer in the South China Sea. Cruise Report SONNE 140, Südmeer III. Berichte – Reports, Institut für Geowissenschaften, Universität Kiel, 7: 157 pp.
Scroll to Top