Pracownia Geozagrożeń

Dr Weronika Erdmann

Magistrantka na kierunku: Geologia
Specjalność:
stratygraficzno-poszukiwawcza
 

Członkini Polskiego Towarzystwa Astrobiologicznego

Zainteresowania naukowe

Moje zainteresowania dotyczą astrobiologii, geomagnetobiologii (gałąź biologii zajmująca się wpływem Ziemskiego pola magnetycznego na organizmy żywe), jak również ekologii niesporczaków (drobnych bezkręgowców ekstremofilnych). 

Publikacje

2024
  • Erdmann, W., Kosicki, J. Z., Kayastha, P., Mioduchowska, M., & Kaczmarek, Ł. 2024. An integrative description of Mesobiotus mandalori sp. nov.(Eutardigrada, Macrobiotoidea) from Poland. The European Zoological Journal91(1), 378-394. [link]
2022
  • Poprawa, I., Bartylak, T., Kulpla, A., Erdmann, W., Roszkowska, M., Chajec, Ł., et al., 2022. Verification of Hypsibius exemplaris Gąsiorek et al., 2018 (Eutardigrada; Hypsibiidae) application in anhydrobiosis research. PLoS ONE 17(3): e0261485. [link]

2021

  • Erdmann, W., Idzikowski, B., Kowalski, W., Kosicki, J. Z., Kaczmarek, Ł. 2021. Tolerance of two anhydrobiotic tardigrades Echiniscus testudo and Milnesium inceptum to hypomagnetic conditions. PeerJ9, e10630. [link]
  • Erdmann, W., Kmita, H., Kosicki, J. Z., Kaczmarek, Ł. 2021. How the geomagnetic field influences life on Earth–an integrated approach to geomagnetobiology. Origins of Life and Evolution of Biospheres51(3), 231-257. [link]

2017

  • Erdmann, W., Idzikowski, B., Kowalski, W., Szymański, B., Kosicki, J. Z., Kaczmarek, Ł., 2017. Can the tardigrade Hypsibius dujardini survive in the absence of the geomagnetic field?. PLoS One12(9), e0183380. [link]
Scroll to Top