Pracownia Geozagrożeń

Mgr Aleksander Dominiczak

Doktorant

Zainteresowania naukowe

Moje zainteresowania naukowe skupiają się na geologii morza regionów polarnych, ze szczególnym uwzględnieniem zapisu kopalnego zapis zmian klimatu, obiegu węgla w fiordach subpolarnych oraz hydratów metanu. W swoich pracach wykorzystuję modelowanie matematyczne, datowanie za pomocą radioizotopów 210Pb i 137Cs, węgla 14C, oznaczenie izotopów węgla, oraz markerów geochemicznych z uwzględnieniem metody XRF, jak również metod geofizycznych. 

Publikacje

2020

  • Strzelecki, M.C., Szczuciński, W., Dominiczak, A., Zagórski, P., Dudek, J., Knight, J., 2020 New fjords, new coasts, new landscapes: The geomorphology of paraglacial coasts formed after recent glacier retreat in Brepollen (Hornsund, southern Svalbard). Earth Surface Processes and Landforms v. 45 1325-1334. [link]

2018

  • Moskalik M., Ćwiąkała J., Szczuciński W., Dominiczak A., Głowacki O. Wojtysiak K., Zagórski P., 2018 – Spatiotemporal changes in the concentration and composition of suspended particulate matter in front of Hansbreen, a tidewater glacier in Svalbard. Oceanologia v. 60 446-463. [link

2016

  • Apolinarska, K.E., Szczuciński, W., Woszczyk, M., Moskalik, M., Dominiczak, A., 2016 Czasowe i przestrzenne zróżnicowanie wartości 13 C materii organicznej w zawiesinie w Horsundzie, Spitsbergen. Franczak Łukasz, Gajek Grzegorz (red.): Progress in polar research – new experiences and challenges: XXXVI Sympozjum Polarne, Lublin, 8-11 czerwca 2016 : 30-lecie Wypraw Polarnych UMCS na Spitsbergen : książka streszczeń, 2016 17-18. 
  • Szczuciński, W., Dominiczak, A., 2016 Objętość osadów zdeponowanych w wewnętrznych zatokach fiordów po Małej Epoce Lodowej, Hornsund, Svalbard. Progress in polar research – new experiences and challenges: XXXVI Sympozjum Polarne, Lublin, 8-11 czerwca 2016 : 30-lecie Wypraw Polarnych UMCS na Spitsbergen : książka streszczeń, 29-30.

2013

  • Dominiczak, A., Matulewski, P., 2013 Próba rekonstrukcji warunków depozycji osadów na stanowisku Żabinko (na południe od Poznania w Pradolinie Warszawsko-Berlińskiej). Geoforum. T. 1: 90 lat Studenckiego Koła Naukowego Geografów w Poznaniu (1923-2013) 49-58. 
Scroll to Top