Geohazards Research Unit

Msc Aleksander Dominiczak

PhD Student

Scientific interests

My scientific interests focus on the marine geology of the polar regions, with particular emphasis on the fossil record of climate change, carbon cycle in subpolar fjords and methane hydrates. In my work, I use mathematical modeling, dating using radioisotopes Pb-210 and Cs-137, carbon C14, determination of carbon isotopes, and geochemical markers including the XRF method, as well as geophysical methods. 

Publications

2020

  • Strzelecki, M.C., Szczuciński, W., Dominiczak, A., Zagórski, P., Dudek, J., Knight, J., 2020 New fjords, new coasts, new landscapes: The geomorphology of paraglacial coasts formed after recent glacier retreat in Brepollen (Hornsund, southern Svalbard). Earth Surface Processes and Landforms v. 45 1325-1334. [link]

2018

  • Moskalik M., Ćwiąkała J., Szczuciński W., Dominiczak A., Głowacki O. Wojtysiak K., Zagórski P., 2018 – Spatiotemporal changes in the concentration and composition of suspended particulate matter in front of Hansbreen, a tidewater glacier in Svalbard. Oceanologia v. 60 446-463. [link

2016

  • Apolinarska, K.E., Szczuciński, W., Woszczyk, M., Moskalik, M., Dominiczak, A., 2016 Czasowe i przestrzenne zróżnicowanie wartości 13 C materii organicznej w zawiesinie w Horsundzie, Spitsbergen. Franczak Łukasz, Gajek Grzegorz (red.): Progress in polar research – new experiences and challenges: XXXVI Sympozjum Polarne, Lublin, 8-11 czerwca 2016 : 30-lecie Wypraw Polarnych UMCS na Spitsbergen : książka streszczeń, 2016 17-18. 
  • Szczuciński, W., Dominiczak, A., 2016 Objętość osadów zdeponowanych w wewnętrznych zatokach fiordów po Małej Epoce Lodowej, Hornsund, Svalbard. Progress in polar research – new experiences and challenges: XXXVI Sympozjum Polarne, Lublin, 8-11 czerwca 2016 : 30-lecie Wypraw Polarnych UMCS na Spitsbergen : książka streszczeń, 29-30.

2013

  • Dominiczak, A., Matulewski, P., 2013 Próba rekonstrukcji warunków depozycji osadów na stanowisku Żabinko (na południe od Poznania w Pradolinie Warszawsko-Berlińskiej). Geoforum. T. 1: 90 lat Studenckiego Koła Naukowego Geografów w Poznaniu (1923-2013) 49-58. 
Scroll to Top