Geohazards Research Unit


E-mail: monika.szokaluk@amu.edu.pl
Telefon: 0048-61 829 6039
Pokój: 168

Doktorant

Specjalność: petrologia, minerały ciężkie, sedymentologia, geofizyka, geologia naftowa

Szokaluk

Zainteresowania naukowe:

 • petrologia, sedymentologia i petrofizyka skał osadowych
 • geologia czwartorzędu
 • materia pozaziemska, wskaźniki impaktów, zapis impaktów meteorytów w nieskonsolidowane osady
 • współczesne procesy sedymentacyjne w środowiskach morskich i rzecznych
 • geofizyka otworowa i sejsmika
 • charakterystyka skał węglanowych i ewaporatów w aspekcie geofizyki otworowej
 • analiza basenowa i stratygrafia sekwencji

Artykuły recenzowane

2020

 • Dunkl, I., Eynatten, H., Andò, S., Lünsdorf, K., Morton, A., Alexander, B., Aradi, L., Augustsson, C., Bahlburg, H., Barbarano, M., Benedictus, A., Berndt, J., Bitz, I., Boekhout, F., Breifeld, T., Cascalho, J., Costa, P.J.M., Ekwenye, O., Fehér, K., Flores-Aqueveque, V., Führing, P., Giannini, P., Goetz, W., Guedes, C., Gyurica, G., Hennig-Breitfeld, J., Hülscher, J., Jafarzadeh, M., Jagodziński, R., Józsa, S., Kelemen, P., Keulen, N., Kovacic, M., Liebermann, C., Limonta,, M., Lužar-Oberiter, B., Markovic, F., Melcher, F., Miklós, D.G., Moghalu, O., Mounteney, I., Nascimento, D., Novaković, T., Obbágy, G., Oehlke, M., Omma, J., Onuk, P., Passchier, S., Pfaff, K., Lincoñir, L.P., Power, M., Razum, I., Resentini, A., Sági, T., Salata,  D., Salgueiro, R., Schönig, J., Sitnikova, M., Sternal, B., Szakmány, G., Szokaluk, M., Thamó-Bozsó, E., Tóth, Á., Tremblay, J., Verhaegen, J., Villaseñor, T., Wagreich, M., Wolf, A., Yoshida, K.,2020 Comparability of heavy mineral data – The first interlaboratory round robin test. Earth-Science Reviews 1-27;[link]
 •  

2019

 • Szokaluk M., Jagodziński R., Muszyński A., Szczuciński W., 2019 – Geology of the Morasko craters, Poznań, Poland – small impact craters in unconsolidated sediments. Meteoritics & Planetary Science. 54 (7): 1478–1494.[link]

2017

 • Jagodziński, R., Muszyński, A., Szokaluk, M., 2017Kratery Morasko – geologiczne wskaźniki dla upadków meteorytów w nieskonsolidowane osady glacjalne. Zboińska Katarzyna (red.): IV Ogólnopolski Zjazd Studenckich Kół Geologicznych, Góry Izerskie 2017, Szklarska Poreba, 12-15 X 2017 : książka abstraktów, 2017, Wrocław, Studenckie Koło Naukowe Uniwersytetu Wrocławskiego, 92 s. [link]

2016

 • Szokaluk, M., Jagodziński, R., Szczuciński, W., Muszyński, A., 2016 Filipek Anna, Bąbel Maciej, Wysocka Anna [i in.] (red.): Granice sedymentologii : VI Polska Konferencja Sedymentologiczna POKOS 6, 28.06.2016-01.07.2016, Chęciny-Rzepka : materiały konferencyjne : przewodnik sesji terenowych, streszczenia referatów i posterów, materiały do warsztatów, 2016, Warszawa, Instytut Geologii Podstawowej Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego [link]
 • Jagodziński, R., Muszyński, A., Szczuciński, W., Szokaluk, M., 2016 Properties of ejecta blanket deposits surrounding Morasko meteorite impact craters (Poland). Meteoritics & Planetary Science[link]
   

2013

 • Duczmal-Czernikiewicz, A., Jagodziński, R., Koszela, S., Muszyński, A., Szokaluk, M., 2013; The joint Irkutsk/Poznań Lake Bakal project for education of earth-science students. Geologos 337-340;[link]

Streszczenia

2015

 • Szokaluk M., Jagodziński R., Muszyński A., Szczuciński W., 2015 – Geologiczny zapis upadku Meteorytu Morasko w nieskonsolidowane podłoże – Morasko, Polska. II Ogólnopolski Zjazd Studenckich Kół Geologicznych. Lasocin, 15-18 października 2015. ISBN: 978-83-943252-1-3
 • Szokaluk M., Moskalewicz D., Jagodziński R., Kubicki A., 2015 – Charakterystyka minerałów ciężkich osadów powierzchniowych z regionu równi pływowej Osterems, Morze Północne [Heavy minerals of surface sediments from the region of Osterems tidal flat, North Sea]. II Ogólnopolski Zjazd Studenckich Kół Geologicznych. Lasocin, 15-18 października 2015. ISBN: 978-83-943252-1-3
 • Szokaluk M., Szczuciński W., Jagodziński R., Muszyński A., Rachlewicz G., Włodarski W., Pisarska-Jamroży M., Duczmal-Czernikiewicz A., 2015 – Distribution and properties of ejecta deposits in the region of Morasko meteorite impact craters (Poznań, Poland). GeoBerlin 2015. DYNAMIC EARTH – from Alfred Wegener to today and beyond. Niemcy, Berlin, 4-7 października 2015. [link
 • Szokaluk M., Jagodziński R., Muszyński A., Szczuciński W., 2015 – Ejecta blanket from the Morasko meteorite impact – first results. The Bridging the Gap III: Impact Cratering in Nature, Experiments, and Modeling. Niemcy, Freiburg, 21-26 września 2015.[link
 • Szokaluk M. Jagodziński R., Kiełt M., 2015 – Litologia cechsztynu na podstawie kompleksowej analizy standardowych profilowań geofizycznych. VIII Ogólnopolskie Warsztaty Geofizyczne GEOSFERA 2015. Żory, 23-26 kwietnia 2015

2014

 • Szokaluk M., Jagodziński R., Moskalewicz D., Kubicki A., 2014 – Heavy minerals and clay minerals distribution in the region of Osterems tidal flat, North Sea. GeoFrankfurt 2014 Earth System Dynamics. Niemcy, Frankfurt nad Menem, 21-24 września 2014. Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften, vol 85: 105, ISBN 978-3-510-49234-3
 • Szczuciński W., Makohonienko M., Muszyński A., Wünneman K., Bronikowska M., Pleskot K., Szokaluk M., Artemieva N., Cerbin S., Duczmal-Czernikiewicz A., Jagodziński R., Lutyńska M., Pisarska-Jamroży M., Rachlewicz G., van Loon T., Włodarski W., Woszczyk M., 2014 – Effects of meteorite impact in unconsolidated sediments, Morasko, Poland – outline of a new interdisciplinary project. GeoFrankfurt 2014 – Earth System Dynamics. Niemcy, Frankfurt nad Menem, 21-24 września 2014. Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften, vol 85: 82, ISBN 978-3-510-49234-3

2013

 • Jagodziński R., Kubicki A., Moskalewicz D., Szokaluk M., 2013 – Zmienność mineralogiczna osadów powierzchniowych w rejonie ujścia rzeki Ems (Morze Wattów). Procesy geologiczne w strefie brzegowej morza. Gdynia, 5-6 czerwca 2013

2012

 • Szokaluk M., 2012 – Potencjał złożowy dolomitu głównego na przykładzie złoża BMB. V Ogólnopolskie Warsztaty Geofizyczne GEOSFERA 2012. Poznań, 13-17 kwietnia 2012
 • Szokaluk M., Moskalewicz D., 2012 – Wstęp do geofizyki otworowej. Geologia naftowa Polski na tle historii szybu w Karlinie. Krzywopłoty k/Karlina, 30 marca-1 kwietnia 2012

 

 

Scroll to Top