prof. zw. dr hab. Andrzej Muszyński

E-mail: anmu@amu.edu.pl
Telefon: 0048-61-829 6031

Stanowisko: profesor zwyczajny

profil na Research Gate

ORCID 0000-0002-9746-0278

Muszyński


Specjalność: petrologia, mineralogia, geochemia nieorganiczna

Zainteresowania naukowe: petrologia skał wulkanogenicznych, metamorfizm wysokociśnieniowy, metamorfizm kontaktowy, minerały skałotwórcze, meteoryty żelazne, współczesna geotektonika a ekspansja Ziemi (Geologia wrocławska a teoria ekspansji Ziemi )

Doktorat: Uniwersytet Sofijski, Bułgaria (1980)

Habilitacja: Uniwersytet Wrocławski (1994)

Profesura –  Uniwersytet  im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2001)

Artykuły

2022

 • Pieterek, B., Ciazela, J., Boulanger, M., Lazarov, M., Węgorzewski, A.V., Pańczyk, M., Strauss, H., Dick, H.J.B., Muszyński, A., Koepke, J., Kuhn, T., Czupyt, Z., France, L., 2022 Sulfide enrichment along igneous layer boundaries in the lower oceanic crust: IODP Hole U1473A, Atlantis Bank, Southwest Indian Ridge. Geochimica et Cosmochimica Acta v.320 179-206. [link]
 • Pieterek, B., Laban, M., Ciazela, J., Muszyński, A., 2022 Explosive volcanism in Noctis Fossae on Mars. Icarus v.375 1-18. [link]
 • Krzemińska-Adamek, M., Piwoni-Piórewicz, A., Shutanova, N., Duczmal-Czernikiewicz, A., Muszyński, A., Kubiak, M., Kukliński, P., 2022 Bryozoan carbonate skeletal geochemical composition in the White Sea compared with neighbouring seas. Marine Environmental Research v.173 1-8. [link]
 • Ciazela, J., Bakala, J., Kowaliński, M., Płócieniak, S., Zalewska, N., Pieterek, B., Mrozek, T., Ciazela, M., Pasławski, G., Steślicki, M., Szaforz, Ż., Barylak, J., Kuzaj, M., Maturilli, A., Helbert, J., Muszyński, A., Rataj, M., Gburek, S., Józefowicz, M., Marciniak, D., 2022 Concept and Design of Martian Far-IR ORE Spectrometer (MIRORES). Remote Sensing v.14 1-21. [link]

2021

 • Malik, I., Dłużewski, M., Rotnicka, J., Wistuba, M., Krzemień, K., Muszyński, A., Rojan, E., Ślęzak, A., 2021 Simultaneous growth releases and reductions among Populus alba as an indicator for floods in dry mountains (Morocco). Ecological Indicators v.129 1-9. [link]
 • Dłużewski, M., Hilton, M., Muszyński, A., Rotnicka, J., Woronko, B., 2021 Black sand properties in beach-dune system, Patea Beach, North Island, New Zealand. Geological Quarterly v.65 1-16. [link]

2020

 • Szczuciński, W., Muszyński, A., 2020 Meteoryty, kratery uderzeniowe i inne ślady kosmicznej katastrofyw rejonie Moraska pod Poznaniem. Przegląd Geologiczny v.68 637-644. [link]
 • Nowak, M., Muszyński, A., 2020 Dokumentacja znalezisk meteorytu Morasko w latach 2011–2014 – problemy metodyczne i uzyskane efekty. Przegląd Geologiczny v.68 879-885. [link]
 • Muszyński, A., Przyszczypowski, K., 2020 Pamięci profesora Stanisława Lorenca, rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w latach 2002 – 2008.  Nauka v.2 177-182. [link]
 • Kołodziej, M., Śniadecki, Z., Musiał, A., Pierunek, N.U., Ivanisenko, Y., Muszyński, A., Idzikowski, B., 2020 Structural transformations and magnetic properties of plastically deformed FeNi-based alloys synthesized from meteoritic matter. Journal of Magnetism and Magnetic Materials v.502 1-4. [link]
 • Biernacka, J., Muszyński, A., 2020 Stanisław Lorenc (1943-2020) – geolog, rektor, podróżnik. Przegląd Geologiczny v.68 628-635. [link]
 • Baibatsha, A.B., Muszyński, A., 2020 Geological-geophysical prospecting indicators of the arganaty district predictive blocks (Eastern Balkhash). News of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, Series of Geology and Technical Sciences v.2 31-39. [link]

2019

 • Szokaluk M., Jagodziński R., Muszyński A., Szczuciński W., 2019 – Geology of the Morasko craters, Poznań, Poland – small impact craters in unconsolidated sediments. Meteoritics & Planetary Science. 54 (7): 1478–1494.[link]
 • Kołodziej, M., Muszyński, A., Idzikowski, B., 2019 Meteoryt Morasko – nowe badania mineralogiczne. Acta Societatis Metheoriticae Polonorum v.10 62-73. [link]
 • Duczmal-Czernikiewicz, A., Muszyński, A., Runka, T., Gołębiewska, B., Michalska, D., Karwowski, Ł., 2019 Zastosowanie metod instrumentalnych w badaniach meteorytu Morasko. Przegląd Geologiczny v.67 156-158. [link]
 • Choiński, J.A., Muszyński, A., Ptak, M., Słowik, M., 2019  Reconstruction of the primary bottom of a unique crater lake in the “Meteoryt Morasko Reserve” (Poland). Bulletin of Geography: Physical Geography Series v.17 5-16. [link]

2018

 • Baibatsha A.B., Muszynski A., Omarova G.M., Dyussembayeva K.Sh.,  Kassenova A.T.,  2018 – Gold fineness as indicator of physical-chemical conditions of mineralization at the Kokkiya gold deposit (Kyrgyz Ridge). National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, Series of Geology and Technical Sciences. v. 3, 137 – 145. [link]
 • Ciazela J., Koepke J., Dick H.J.B., Botcharnikov R., Muszynski A., Lazarov M., Schuth S., Pieterek B., Kuhn T., 2018 – Sulfide enrichment at an oceanic crust-mantle transition zone: Kane Megamullion (23°N, MAR). Geochimica et Cosmochimica Acta, 230: 155-189. [link]
 • Duczmal-Czernikiewicz A., Choiński A., Ptak M., Muszyński A., 2018 – Mineralogy  and  deformation  structures  in components  of  clastic  sediments  from  the  Morasko meteorite  lake  (Poland).  Bulletin  of  Geography.  Physical  Geography  Series,  No.  15  (2018):  91–100. [link]

2017

 • Ciazela J., Dick H.J.B., Koepke J., Pieterek B., Muszynski A., Botcharnikov R., Kuhn T., 2017- Thin crust and exposed mantle control sulfide differentiation in slow-spreading ridge magmas. Geology v.45, nr.10, 935-938. [link]
 • Golebiewska J., Nowak M., Muszynski A., Wnuk E., 2017 – Possible Fengyun-1C debris fall. Advances in Space Research 59(10): 2563-2571. [link]
 • Słaby E., Karwowski Ł., Majzner K., Wirth R., Muszyński A., Birski Ł., Simon K.,  Domonik A., Moszumańska I., Orłowski R., 2017 – Geochemistry and growth morphology of alkali feldspar crystals from an IAB iron meteorite – insight into possible hypotheses of their crystallization. Annales Societatis Geologorum Poloniae, vol. 87: 121–140. [link]
 • Omarova, G., Baibatsha, A., Muszyński, A., Dyussembayeva, K., Loparev, S., 2017 Micromineralogy of gold-bearing ores of metasomatic type deposit in Kazakhstan. International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Managemenv.17 321-328. [link]
 • Jagodziński, R., Muszyński, A., Szokaluk, M., 2017 Kratery Morasko – geologiczne wskaźniki dla upadków meteorytów w nieskonsolidowane osady glacjalne. Studenckie Koło Naukowe Geologów Uniwersytetu Wrocławskiego. [link]

2016

 • Karwowski Ł., Kryza R., Muszyński A., Kusz J., Helios K., Drożdżewski P., Gałuskin E.V., 2016 – Czochralskiite, Na4Ca3Mg(PO4)4, a second new mineral from the Morasko IAB-MG iron meteorite (Poland). European Journal of Mineralogy, 28(5): 969-977.[link]
 • Jagodziński, R., Muszyński, A., Szczuciński, W., Szokaluk, M., 2016 Properties of ejecta blanket deposits surrounding Morasko meteorite impact craters (Poland). Meteoritics & Planetary Science v.51 A610-A610. [link]
 • Mamanov, Y., Baibatsha, A., Muszyński, A., 2016 Mapping of ore controlling structures Ulytau-Karsakpai zone according to remote sensing. International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management v.1 351-360. [link]
 • Muszyński, A., 2016 Ryszard Kryza (1950-2015). Acta Societatis Metheoriticae Polonorum V.7 7-11. [link]
 • Szokaluk, M., Jagodziński, R., Szczuciński, W., Muszyński, A., 2016 Geologiczny zapis upadku meteorytu Morasko. Filipek Anna, Bąbel Maciej, Wysocka Anna [i in.] (red.): Granice sedymentologii : VI Polska Konferencja Sedymentologiczna POKOS 6 132-133.
 • Żelaźniewicz A., Oberc-Dziedzic T.,  Fanning C.M.,  Protas A. , Muszyński A., 2016 – Late Carboniferous–early Permian events in the Trans-European Suture Zone: Tectonic and acid magmatic evidence from Poland. Tectonophysics, 675: 227–243. [link]
 • Muszyński A., Szczuciński W., 2016 – Opowieści kosmicznego gościa. Academia, 48(4): 27-29. [link]

2015

 • Duczmal-Czernikiewicz A., Muszyński A.,  2015  – Mineralogia drobnoziarnistych osadów z krateru meteorytu Morasko.  Biuletyn Państwowego  Instytutu  Geologicznego, 464: 17-24. [link]
 • Karwowski Ł., Kusz J., Muszyński A., Kryza R., Sitarz M., Galuskin E.V.,  2015 – Moraskoite, Na2Mg(PO4)F, a new mineral from the Morasko IAB-MG iron meteorite (Poland). Mineralogical Magazine 79(2): 387-398. [link]
 • Muszyński, A., 2015 Carboniferous Copper Sediment-Hosted Zhezkazgan deposit (Central Kazakhstan). International Journal of Earth Sciences and Engineering v.8 1559-1567. [link]
 • Ciazela, J., Koepke, J., Dick, H.J.B., Muszyński, A., 2015 Mantle rock exposures at oceanic core complexes along mid-ocean ridges. Geologos, v.21 207-231. [link]

2013

 • Pilski S., Wasson J.T., Muszyński A., Kryza R., Karwowski Ł., Nowak M., 2013 – Low-Ir IAB irons from Morasko and other locations in central Europe: One fall, possibly distinct from IAB-MG. Meteoritics & Planetary Science 48: 2531–2541. [link]
 • Karwowski, Ł., Helios K., Kryza R., Muszyński A., Drożdżewski P., 2013 – Raman spectra of selected mineral phases of the Morasko iron meteorite. Journal of Raman Spectroscopy 08/2013; 44(8). [link]
 • Muszyński, A., 2013 Minerały akcesoryczne w meteorycie Morasko. Acta Societatis Metheoriticae Polonorum v.4 132-133.
 • Muszyński, A., 2013 Mineralogia wybranych próbek z otoczenia meteorytów w rezerwacie „Meteoryt Morasko”. Acta Societatis Metheoriticae Polonorum v.4 131. [link]

2012

 • Owocki K., Muszyński A., 2012 – Shock veins in the Sahara 02500 ordinary chondrite. Geologos, 18: 111-118. [link]
 • Muszyński A., Karwowski Ł., Pilski A., Kryza R., Nowak M., 2012 – Field Excursion to the „Morasko Meteorite” Reserve – Mineralogia Special Papers vol. 40:139-147.
 • Muszyński A., 2012 – Żelazny deszcz. National Geographic 12/2012.
 • Muszyński, A., Stankowski, W., Pilski, A., Kryza, R., Nowak, M., 2012 Iron meteorite shower Morasko, Przełazy, Jankowo Dolne. Morasko : największy deszcz meteorytów żelaznych w Europie środkowej = Morasko : the largest iron meteorite shower in Central Europe, Studia i Prace z Geografii i Geologii. [link]
 • Karwowski, Ł, Muszyński, A., Runka, T., 2012 Charakterystyka ałtaitu z meteorytu Morasko metodą spektroskopii Ramana. Acta Societatis Metheoriticae Polonorum v.3 159-160. [link]
 • Karwowski, Ł., Pilski, S., Muszyński, A., Kryza, R., 2012 Badania chemiczne deszczu meteorytów żelaznych Jankowo Dolne-Morasko-Przełazy. Acta Societatis Metheoriticae Polonorum v.3 157-158. [link]
 • Dworzyńska, M., Muszyński, A., 2012 Co mówią wyniki badań mikrometeorytów z rezerwatu „Meteoryt Morasko”. Acta Societatis Metheoriticae Polonorum v.3 155-156. [link]

2011

 • Nowak M., Muszyński A., Ewertowski M., 2011: Praktyczne aspekty wykorzystania wybranych metod ustalania składu mineralnego w ksenolitach perydotytowych. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego 444: 157-170. [link]
 • Kryza, R., Willner, A.P, Massonne, H.-J, Muszyński, A., Schertl, H.-P 2011: Blueschist-facies metamorphism in the Kaczawa Mountains (Sudetes, SW Poland) of the Central-European Variscides: P-T constraints from a jadeite-bearing metatrachyte. Mineral. Mag. 75 (1), pp. 241–263. [link]

2010

 • Idzikowski B., Kovác J., Diko P., Stankowski W.T.J. and Muszyński A., 2010: Crystalline Structure, Stoichiometry and Magnetic Properties of the Morasko Meteorite, Acta Physica Polonica A 118:1071-1073. [link]

2009

 • Nowak, M., Stawikowski, W.M., Muszyński, A., 2009 Possibilities of using U-stage in the XXI century. Przegląd Geograficzny v.57 311-312. [link]
 • Biernacka, J., Muszyński, A., Protas, A., 2009 Petrology of mafic dykes from the margin of the east european platform in Western Pomerania. Przegląd Geograficzny v.57 298. [link]
 • Karwowski, Ł., Muszyński, A., Kryza, R., Pilski, S., 2009 Polimineralne nodule w gruboziarnistym meteorycie Morasko. Acta Societatis Metheoriticae Polonorum v1 52-58. [link]

2008

 • Machowiak K., Armstrong R., Kryza R., Muszyński A., 2008: Late-orogenic magmatism in the Central European Variscides: SHRIMP U-Pb zircon age constraints from the Żeleźniak intrusion, Kaczawa Mountains, West Sudetes.Geologia Sudetica 40: 1-18. [link]
 • Stankowski, W., Muszyński, A., 2008 Time of fall and some properties of the Morasko meteorite. Materials Science-Poland v.26 887-902. [link]

2007

 • Breitkreuz C., Kennedy A., Geißler M., Ehling B.-C, Kopp J., Muszyński A., Protas A. and Stouge S., 2007: Far East Avalonia: its chronostratigraphic structure revealed by SHRIMP-zircon ages from Late Carboniferous-Early Permian volcanic rocks (drill cores from Germany, Poland and Denmark). Geol.Soc.Amer., Special Paper 423: 173-190.  [link]

2006

 • Luecke W., Muszyński A., Berner Z., 2006: Trace element partitioning in the Morasko meteorite from Poznań, Poland. Chemie die Erde: Geochemistry, 66: 315-318. [link]

2004

 • Machowiak K., Muszyński A., Armstrong R., 2004: High-level volcanic-granodioritic intrusions from Żeleźniak Hill (Kaczana Moutains, Sudetes, SW Poland ). In: Breitkreuz, C. & Petford, N (eds): Phisical Geology of High-Level Magamtic Systems. Geological Society, Londyn, Special Publications, 234: 67-74. [link]

2003

 • Muszyński A.(red.), 2003: Geologos, 6: 180 pp.
 • Kryza R., Muszyński A., 2003: Kompleks metamorficzny Gór Kaczawskich – fragment waryscyjskiej pryzmy akrecyjnej. W: Ciężkowski A., Wojewoda J., Żelaźniewicz A. (red): Sudety Zachodnie: od wendu do czwartorzędu. Wind, Wrocław: 95-104.
 • Kryza R., Muszyński A., 2003: Kompleks metamorficzny Gór Kaczawskich – problemy litostratygrafii i ewolucji tektono-metamorficznej. W: Ciężkowski W, Wojewoda J., Żelaźniewicz A. (red): Przewodnik do wycieczek LXXIV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego. Wind, Wrocław: 09-maj. [link]

2002

 • Muszyński A., Stankowski W., Klimm K., Schliestedt M., 2002: Mineralogy of Morasko meteorite and the structure of the craters. Proc. Estonian Acad. Sci. Geol.51, 4: 227-240. [link]

2001

 • Biernacka J., Koszela S., Muszyński A., Rotnicka J. (red), 2001: Mineralogical Society of Poland. Special Papers [druk 2002], v.18: 235 pp.

1999

 • Baranowski Z., Hajdukiewicz A., Kryza R., Lorenc S., Muszyński A., Urbanek Z., 1999: Cechy litologiczne i geneza zmetamofizowanych zespołów skalnych jednostki Chełmca ( na podstawie otworów wiertniczych i obserwacji terenowych). Geologia Sudetica, 31: 33-59. [link]

1998

 • Baranowski, Z., Haydukiewicz, A., Kryza, R., Lorenc, S., Muszyński, A., Urbanek, Z., 1998 The lithology and origin of the metase-dimentary and meta-volcanic rocks of the Chelmiec Unit (Kaczawa Mts, sudetes, SW Poland). Geologia Sudetica v.31 33-59. [link]

1997

 • Achramowicz S., Muszyński A., Schliestedt M., 1997: The northeasternmost eclogite occurrence in the Saxothurungian Zone. West Sudetes Poland. Chemie die Erde. 57: 51 – 61.

1996

 • Muszyński A., Biernacka J., Lorenc S., Protas A., Urbanek Z., Wojewoda J., 1996: Petrologia i środowisko sedymentacyjne skał dolnokarbońskich w rejonie Dygowa i Kłanina (strefa Koszalin – Chojnice). Geologos, 1: 93 – 126. [link]
 • Muszyński, A., Flejszar-Olszewska J.Z., Hawranek, J.P., 1996 Thin film FT-IR spectra and vibrational intensities of liquid trioctylamine. Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Chemistry v.44 188-200. [link]

1995

 • Lorenc S., Muszyński A., Protas A., 1995: Permian volcanism in NW Poland. Terra Nostra. 7/95: 5 – 98.

1994

  • Achramowicz S., Muszyński A., Schliestedt M., 1994: New eclogites in the Sudetes Mts.       Mitteil. der Oestrreich. Miner. Gesellsch. Bd.139. Conference Preprint, Krems , Austria: 15 – 16.
  • Kryza R., Muszyński A., 1994: Evidence for an early high pressure low-temperature metamorphic event in the Kaczawa complex, W Sudetes. In: Kryza R. (ed.): Igneous activity. : 62 – 64.
  • Kryza R., Turniak, K., Muszyński, A., Zalasiewicz, J.A., 1994 A Lower Palaeozoic shallow water sequence in the eastern European Variscides (SW Poland): provenance and depositional history. Geologische Rundschau v.83 5-19. [link]
  • Furnes, H., Kryza, R., Muszyński, A., Pin, C., Garmann, L.B., 1994 Geochemical evidence for progressive, rift-related early Palaeozoic volcanism in the western Sudetes. Journal of the Geological Society v.151 91-109. [link]
  • Muszyński A., 1994: Kwaśne skały metawukanogeniczne w środkowej części Gór Kaczawskich: studium petrologiczne. Wyd. Nauk. UAM., seria geologia, Nr 15: 144 pp (rozprawa habilitacyjna).
  • Kryza R., Muszyński A., Furnes H., 1994: Early Paleozoc volcanism in the Sudetes Mts. Zentralblatt fuer Geologie und Paleontologie (Jahrgang 1992) t.I, Hf.9/10: 1039 – 1052.
 • 1990

  • Kryza, R., Muszyński, A., Vielzeuf, D., 1990 Glaucophane‐bearing assemblage overprinted by greenschist‐facies metamorphism in the Variscan Kaczawa complex, Sudetes, Poland. Journal of Metamorphic Geology v. 8 245-355. [link]

Abstrakty

2020

 • Ciazela, J., Pieterek, B., Mazurek, H., Jaworski, J., Grabowska, M., Patko, L., Muszyński, A., Siepak, M., 2020. Strefy wzbogacenia w metale w oceanicznym i kontynentalnym płaszczu subMoho w ujęciu globalnym. 4 Polski Kongres Geologiczny, Poznań, Poland, 16th-18th of June – [oral presentation]
 • Ciazela J., Mège D., Pieterek B., Ciazela M., Pasławski G., Kuzaj M., Giuranna M.,  Bąkała J., Kowalinski M., Barylak J., Mrozek T., Plocieniak S., Tesson P-A., Muszyński, A., Laban, M., 2020. Złoża metali i procesy hydrotermalne na Marsie w świetle nowych danych o młodej aktywności wulkanicznej. 4 Polski Kongres Geologiczny, Poznań, Poland, 16th-18th of June – [oral presentation]
 • Laban, M., Pieterek, B., Ciazela, J., Muszyński, A., 2020. Wulkaniczne stożki piroklastyczne w prowincji Noctis Fossae na Marsie. 4 Polski Kongres Geologiczny, Poznań, Poland, 16th-18th of June – [poster]
 • Debczynski, S., Ciazela, J., Pieterek, B., Muszyński, A., Weyer, S., 2020. Mineral and chemical composition of igneous sulfides from Barberton komatiites in South Africa. 36th International Geological Congress, New Delhi, India, 2nd-8th of March – [poster]
 • Pieterek, B., Ciazela, J., Moulanger, M., France, L., Strauss, H., Pańczyk, M., Dick, H.J.B., Koepke, J., Kuhn, T, Muszyński, A., Czupyt, Z., 2020. Sulfide-rich melt-rock reaction zones in the lower oceanic crust: Atlantis Bank, SWIR. International Conference on Ophiolites and the Oceanic Lithosphere: Results of the Oman Drilling Project and Related Research, Muscat, Oman, 12th-14th of January – [poster]
 • Ciazela, J., Koepke, J., Strauss, H., Pieterek, B., Kuhn, T., Dick, H.J.B., Wang, Z., Muszyński, A., Abe, N., 2020. Sulfide-oxide precipitation and enrichment in metals at the slow-spreading lower oceanic crust: A case from IODP Hole U1473A. International Conference on Ophiolites and the Oceanic Lithosphere: Results of the Oman Drilling Project and Related Research, Muscat, Oman, 12th-14th of January – [poster]
 • Laban, M., Pieterek, B., Ciazela, J., Muszyński, A., 2020. Explosive volcanism in Noctis Fossae on Mars. Conference of Student Astronomy Research Chapters, 20th-22nd of November – [poster]

2018

 • Ciazela, J., Mege, D., Ciazela, M., Gurgurewicz, J., Tesson, P-A., Pieterek, B., and Muszyński, A., 2018. Volcano heights reveal prolonged magmatic and hydrothermal activity in the Tharsis province on Mars. 25th Session of the Petrology Group of the Mineralogical Society of Poland, 25th-28th October, 2018 – Special Papers 48, p: 41
 • Ciazela, J., Pieterek, B., Panczyk, M., Czupyt, Z., Fiege, A., Muszyński, A., Koepke, J., and Lazarov, M., 2018. Pioneer SHRIMP measurements of S isotopes in pyrrhotite and chalcopyrite: details of the method and first insight into S isotope fractionation during cooling of sulfide liquid. 25th Session of the Petrology Group of the Mineralogical Society of Poland, 25th-28th October, 2018- Special Papers 48, p: 40
 • Ciazela, J., Koepke, J., Strauss, H., Pieterek, B., Dick, H.J.B., Muszyński, A., Kuhn, T., Wang, Z., Dultz, S., and Abe, N., 2018. Fractional crystallization controls metal transport across a slow-spread lower oceanic crust with a high magma budget. Siracusa, Sicily, 14th-19th May, 2018
 • Ciazela, J., Koepke, J., Strauss, H., Bender, M., Pieterek, B., Kuhn, T., Dick, H.J.B., and Muszynski, A., Igneous Sulfides in Gabbros of the Lower Oceanic Crust: IODP Hole U1473A, Atlantis Bank, Southwest Indian Ridge. Goldschmidt conference, Paris, August 13-18, 2017
 • Pieterek, B., Ciazela, J., Muszyński. A., and Szczepanik, M., 2018. Analiza platynowców w celu ustalenia genezy wzmożonej krystalizacji siarczków na granicach skupionego przepływu późnego stopu magmowego przez strefę „crystal mush” w obrębie dolnej skorupy oceanicznej, masywu oceanicznego Atlantis Bank (Grzbiet Zachodnioindyjski). V Ogólnopolski Zjazd Kół Geologicznych 2017, 11-14 października, 2018

2017

 • Pieterek, B., Ciążela, J., Szczepanik, M., Duczmal-Czernikiewicz, A., and Muszyński, A., , 2017. Sulfides help to understand the formation of igneous layering at the lower oceanic crust: IODP Hole U1473A, Atlantis Bank, Southwest Indian Ridge. 4th Session of Students Geological Chapters 2017, October 12-14, 2017.
 • Ciążela. J., Koepke, J., Dick, H.J.B., Botcharnikov. R., Pieterek. B., Muszyński, A., and Kuhn, T., 2017. Shallow mantle controls sulfide differentiation in slow-spreading ridge magmas. GeoBremen 2017 “The System Earth and its Materials – from Seafloor to Summit”, September 24-29, 2017
 • Ciazela, J., Koepke, J., Strauss, H., Pieterek, B., Bender, M., Dick, H.J.B., Kuhn, T., and Muszyński, A., 2017. Sulfide-rich interval in gabbros of the IODP drill core from site U1473 (Atlantis Bank, Southwest Indian Ridge, SWIR). Gemeinsames Kolloquium der Schwerpunktprogramme IODP/ICDP, Braunschweig, Germany, March 14-16, 2017. Conference proceedings, p. 47
 • Bender, M., Ciazela, J., Koepke, J., Dick, H.J.B., Strauss, H., Pieterek, B., Muszynski, A., and Kuhn, T., 2017. Sulfide-rich gabbro within the footwall of an oceanic core complex: looking into the source of seafloor massive sulfides. 2nd GOOD Meeting. Postgraduate conference on the „Geology of Ore Deposits“, Hannover, Germany, March 8-11, 2017. Conference proceedings, p. 13.
 • Ciążela, J., Koepke, J., Strauss, H, Pieterek, B., Muszyński, A., Dick, H.J.B., Kuhn, T., and Bender, M., 2017. Sulfur isotopes record chalcophile metal transport through the lower oceanic crust: IODP Hole U1473A, Atlantis Bank, Southwest Indian Ridge. 24th Session of the Petrology Group of the Mineralogical Society of Poland, October 19-22, 2017]
 • Pieterek, B., Ciążela, J., Koepke, J., Strauss, H., Dick, H.J.B., Duczmal-Czernikiewicz, A., Bedner, M., and Muszyński, A., 2017. Layer boundaries attract sulfides throughout the igneous layering of the lower oceanic crust: IODP Hole U1473A, Atlantis Bank, Southwest Indian Ridge. 24th Session of the Petrology Group of the Mineralogical Society of Poland, October 19-22,

2016

 • Ciazela, J., Koepke, J., Dick, H.J.B., Muszynski, A., Botcharnikov, R., Kuhn, T., and Albrecht, M., 2016. Cu-rich serpentine at a crust-mantle transition zone – remnants of primary sulfide accumulation? Goldschmidt conference, Yokohama, June 26 – July 1 , 2016
 • Merchel, S.; Smith, T.; Leya, I.; Pavetich S; Rugel G; Scharf A; Muszynski A. Can Morasko and Mundrabilla help reconstructing production rates and nuclear reaction cross-sections for light cosmogenic nuclides? 2016. (Conference: 79th Annual Meeting of the Meteoritical-Society, Location: Berlin, Germany Data: AUG 07-12, 2016);
 • Ciazela, J., Koepke, J., Dick, H., Botcharnikov, R., Kuhn, T. and Muszynski, A., 2016. Anomalous differentiation pattern of chalcophile metals in the Kane Megamullion MORBs. AGU Fall meeting, San Francisco, December 12-16, 2016.
 • Duczmal-Czernikiewicz A., Muszyński A. 2016  –    Microdeformations at the contact zones of the Morasko iron meteorite with surrounding sediments – likely evidence of meteorite impact (Conference: 79th Annual Meeting of the Meteoritical-Society, Location: Berlin, Germany Data: AUG 07-12, 2016);
 • Duczmal-Czernikiewicz A., Muszyński A. 2016 – Clay minerals in the sediments from the region of fall of Morasko meteorite. (Conference: 79th Annual Meeting of the Meteoritical-Society, Location: Berlin, Germany Data: AUG 07-12, 2016);
 • Szokaluk, M.; Muszyński, A.; Jagodzinski, R; Szczucinski W. 2016. Properties of ejecta blanket deposits surrounding Morasko meteorite impact craters (Poland).  (Conference: 79th Annual Meeting of the Meteoritical-Society, Location: Berlin, Germany Data: AUG 07-12, 2016);
 • Muszyński A., Szczuciński W. Szokaluk M., Jagodziński R., Duczmal-Czernikiewicz A., 2016 – Nowe badania geologiczne w rejonie upadku meteorytu Morasko. Politechnika Łódzka  20.06. 2016, Łódź.  Materiały Konferencyjne IX Konferencji Meteorytowej, str. 24.

2015

 • Ciazela J., Koepke J., Henry J.B. Dick, Muszynski A., 2015 – Mantle rock exposures at oceanic core complexes along mid-ocean ridges. Geologos 21, 4 (2015): 207–231. doi: 10.1515/logos-20315-0017.
 • Baibatsha A., Bekbotayewa A., Muszyński A., 2015 –  Carboniferous Copper Sediment-Hosted Zhezkazgan deposit (Central Kazakhstan. International Journal of Earth Sciences and Engineering ISSN 0974-5904, Vol. 08, No. 04, August, 2015, pp. 1559-1567.
 • Jakub Ciazela · Juergen Koepke · Roman Botcharnikov · Henry Dick · Andrzej Muszyński · Thomas Kuhn 2015- Why Primary Copper Enrichment Could Be Expected at the Moho Transition Zone? Indian Ocean Crust and Mantle Drilling Workshop, Woods Hole, MA, USA; 05/2015
 • Jakub Ciazela · Henry Dick · Juergen Koepke · Roman Botcharnikov · Andrzej Muszyński · Thomas Kuhn 2015 – Cu refertilization of abyssal harzburgites by melt percolation. EGU General Assembly 2015, Vienna; 04/2015.

2014

 • Jakub Ciazela · Henry J. B. Dick · Juergen Koepke · Thomas Kuhn · Andrzej Muszyński · Marta Kubiak 2014 – Mantle-crust differentiation of chalcophile elements within the oceanic lithosphere. AGU Fall Meeting 2014, V31B-4756; 12/2014.
 • Monika Nowak · Justyna Golebiewska · Andrzej Muszyński · Edwin Wnuk 2014 – Oborniki (Wargowo) 2012 – best documented space debris fall in Poland. XXI Petrology Session „From magma genesis to ore formation; evidence from macro- to nano-scales”, Boguszyn; 10/2014.
 • Andrzej Muszyński · Witold Szczuciński · Wojciech Stankowski , 2014 – Deszcz meteorytów z nieba w okolicach Poznania.
 • Jakub Ciazela · Henry J. B. Dick · Juergen Koepke · Andrzej Muszyński · Thomas Kuhn, 2014 – Mantle-crust differentiation of chalcophile elements in the oceanic lithosphere – preliminary results. DMG, 92th annual meeting, Jena, p. 160-161; 09/2014.
 • Witold Szczuciński · Mirosław Makohonienko · Andrzej Muszyński · Kai Wünneman · Małgorzata Bronikowska · Krzysztof Pleskot · Monika Szokaluk · Natalia Artemieva · Sławomir Cerbin · Agata Duczmal Czernikiewicz · Robert Jagodziński · Monika Lutyńska · Małgorzata Pisarska-Jamroży · Grzegorz Rachlewicz · Tom van Loon · Wojciech Włodarski · Michał Woszczyk, 2014 – Effects of meteorite impact in unconsolidated sediments, Morasko, Poland – outline of a new interdisciplinary project . GeoFrankfurt 2014 – Dynamik des Systems Erde / Earth Systems Dynamics, Frankfurt a.M., Germany; 09/2014.
 • Katarzyna Majzner · Ewa Slaby · Lukasz Karwowski · Andrzej Muszynski · Klaus Simon · Lukasz Kruszewski , 2014 – Raman spectra of coexisting graphite and feldspar crystals from the Morasko meteorite. 21st General Meeting of IMA, Johannesburg-Sandton; 09/2014.
 • Izabela Moszumanska · Ewa Slaby · Richard Wirth · Lukasz Karwowski · Andrzej Muszyński · Klaus Simon · Katarzyna Majzner , 2014 – New data on trace element composition of feldspar from Morasko meteorite. 21st General Meeting of IMA South Africa 2014, Jonahhesburg-Sandton; 09/2014.
 • Jakub Ciazela · Henry Dick · Jurgen Koepke · Francois Holtz · Andrzej Muszyński · Thomas Kuhn , 2014 – Three spectacular processes controlling ocean floor ore deposits.
 • DAAD Stipendiatentreffen, Braunschweig; 07/2014.
 • Jakub Ciazela · Henry Dick · Thomas Kuhn · Juergen Koepke · Andrzej Muszyński , 2014 – The first budget of copper in an oceanic core complex. DMG Sektionstreffen Geochemie & Petrologie, Petrophysik, Hannover 2014; 06/2014
 • Muszyński A., Stankowski W., Szczuciński W., 2014. Field excursion to the “Morasko Meteorite” Reserve. MPSE 2014: Mars — Connecting Planetary Scientists in Europe. Field excursion guidebook The Morasko Meteorite Reserve. Poznan, 6 June 2014 MPSE 2014: Mars — Connecting Planetary Scientists in Europe; 06/2014.

2013

 • Jakub Ciążela · Andrzej Muszyński · Jurgen Koepke · Henry J. B. Dick · Francois Holtz, 2013 – Cyrkulacja miedzi i innych pierwiastków chalkofilnych w płaszczu sub-Moho i w skorupie oceanicznej. Geologia Morza: Teraźniejszość kluczem do przeszłości, przeszłość kluczem do teraźniejszości; 11/2013.
 • Nowak M. · Esposito R. · Cannatelli C. · De Vivo B. · Muszyński A. 2013 – Dynamic evolution of the volcanic body from the Wołek Hill (Sudetes, SW Poland) based on fluid inclusions from mantle xenoliths. PTMinXX, Niemcza; 10/2013.
 • Nowak M., Gołębiewska J., Muszyński A., Wnuk E., 2013: Oborniki (Wargowo) 2012 possible space debris fall – Meteoroids 2013 Conference Program and Abstracts: 40.
 • Nowak M., Muszyński A., Michalak P.P., 2013: Testing validity of geochemical mantle domains mixing theory (EM, DM, HMIU-FOZO) for the metasomatized, Cenozoic, lava-driven lithospheric mantle rocks from Złotoryja Volcanic Field (SW Poland) Basalts 2013, Cenozoic Magmatism in Central Europe – Abstracts & Excursion Guides: 58-59.

2012

 • Idzikowski B., Śniadecki Z., Kovac J., Diko P., Greneche J.P., Stankowski W.T.J., Muszyński A., 2012 Magnetic investigation of chemical composition and shock-induced structural modifications in the Morasko meteorite. Mineralogia Special Papers vol. 40: 23-26 – PTMin Obrzycko 19-21 Październik 2012.
 • Dworzyńska M., Muszyński A., 2012 -Micrometeorites: part of the Morasko iron meteorite shower. Mineralogia Special Papers vol. 40: 15-17 – – PTMin Obrzycko 19-21 Październik 2012.
 • Muszyński A., Karwowski Ł., Pilski A., Kryza R., 2012 – Morasko meteorite – the current state of knowledge. Mineralogia Special Papers vol. 40: 42-46 – PTMin Obrzycko 19-21 Październik 2012.
 • Słaby E., Karwowski Ł., Muszyński A., Simon K., Majzner K., Kruszewski Ł. Moszumańska I., Wróbel M., 2012 – Composition and growth morphology of feldspar crystals from the Morasko meteorite: LA-ICP-MS and Raman – SEM EDS imaging study. Mineralogia Special Papers vol. 40: 51-53 – PTMin Obrzycko 19-21 Październik 2012.
 • Nowak M., Muszyński A., 2012 – Oborniki (Wargowo) 2012 possible meteorite fall – preliminary study. Mineralogia Special Papers vol. 40: 46-48.
 • Nowak M., Muszyński A., Grégoire M., Michalak P., Koziura M. 2012 – Variability in late-stage interactions between the Cenozoic volcanic host-rock and the mantle xenoliths from the Złotoryja Volcanic Field (Sudetes, SW Poland). European Mineralogical Conference vol.1 EMC2012-673 – Frankfurt.
 • Nowak M., Puziewicz J., Muszyński A., Grégoire M., 2012 – The modal mantle metasomatism in the NE part of the Cenozoic Central European Volcanic Province: the example of the Wołek basanite (SW Poland). Geophysical Research Abstracts vol. 14, EGU2012-8270 – Wiedeń .
 • Mikulski Z., Muszyński A., 2012 – Petzite (Ag3AuTe2) – a new telluride mineral from the Radzimowice deposit (Sudetes, SW Poland). Mineralogia Special Papers vol. 40: 103-104.
 • Greshake A., Szyszka M., Muszyński A., 2012 – A new eucrite from the Oman desert: a mineralogical and petrological study. Mineralogia Special Papers vol. 40: 22.

2011

 • Nowak M., Muszyński A., Dworzyńska M., Józefowicz E., 2011: Geochemical and isotopic variability of selected Cenozoic volcanic rocks from North Sudetic Basin (SW Poland). Mineralogia Special Papers vol. 38: 151-152.
 • Nowak M., Muszyński A., Michalak P., 2011: Cenozoic Volcanic Activity in North Sudetic Basin (Lower Silesia, SW Poland) – Possible Evolution Model Based on Combined Petrological, Geochemical and Isotopic Investigation of Lithospheric Xenoliths and Volcanic Host-Rocks. Mineralogical Magazine vol. 75 (3): 1552.

2010

 • Kryza R., Willner A.P., Massonne H.-J., Muszyński, A., Schertl H.-P., 2010:The metamorphic evolution of jadeite-bearing metatrachytes within a Variscan collision zone (Kaczawa Mountains; SW Poland). Abstracts 88. Jahrestagung der Deutschen Mineralogischen Gesellschaft in Münster, p. 118.
 • Muszyński, A., 2010: Impakty meteorytów. In: Rotnicka J., Szczuciński W., Skolasińska K., Jagodziński R., Jasiewicz J. (red.) Teraźniejszość Kluczem do Przeszłości: Współczesne Procesy Sedymentacyjne i ich Zapis Kopalny. IV Polska Konferencja Sedymentologicza – POKOS’4, Smołdzino 21-26.06.2010., Streszczenia referatów i posterów, przewodnik do wycieczek :92.
 • Nowak M., Muszyński A., 2010: Mineral assemblages in melt pockets from mantle xenoliths, Wołek Hill (SW Poland). Mineralogia Special Papers vol. 37: 97-98.
 • Biernacka J., Muszyński A., Protas A., 2010: Alkaline mafic dykes of lamprophyric affinity from Western Pomerania, NW Poland. Mineralogia Special Papers vol. 37: 26.

2009

 • Nowak M., Stawikowski W., Muszyński, A., 2009: Sposoby wykorzystania stolika uniwersalnego w XXI wieku. Przegląd Geologiczny tom 57 nr 4: 311-312.
 • Nowak M., Jankowiak M., Nawrocka J., Muszyński, A., 2009: Pulses of volcanic activity at Wołek Hill, Kaczawa Mountains – an example of multiphase volcanic events associated with an old tectonic dislocation. Mineralogia Special Papers vol. 34: 19.
 • Nowak M., Muszyński, A., 2009: New data on the Cenozoic basanite from Wołek Hill, Kaczawa Mountains, SW Poland. Mineralogia Special Papers vol. 35: 101.
 • Karwowski Ł., Muszyński, A., KRYZA R., HELIOS K., 2009: Phosphates in the Morasko meteorite. Mineralogia Special Papers vol. 35: 90.

2007

 • Machowiak K, Markiewicz K, Muszyński A., 2007: Pozycja skał magmowych z rejonu Miedzianki w porównaniu do plutonu Karkonoszy i intruzji Żeleźniaka.   Przegląd Geologiczny, 55,(4): 296.
 • Stankowski W, Muszyński A., 2007: Time of fall and some properites of the Morasko  meteorite.   MAG-EL-MAT meeting of the members. May 7-10 .2007, Będlewo, Poland. Programme and abstracts.: 22.
 • Piszora P, Kozak M, Darul J, Nowicki W, Muszyński A, Trots D., 2007: Synchrotron X-ray powder diffraction studies on the Morasko meteorite. KSUPS-2007: Abstracts/Synchrotron Radiation in Natural Sciences, vol.6,1-2: 65.
 • Karwowski Ł, Muszyński A., 2007: Mineral association of nodules from iron meteorites Seeläsgen, Morasko and Jankowo Dolne. Mineralogia Polonica Special Papers, 31: 131-135.
 • Duczmal – Czernikiewicz A., Muszyński A., 2007: Szkliwa wulkaniczne w osadach pelagicznych z rejonu wyspy Réunion (zachodni Ocean Indyjski).   Prz.Geol., 55, 4: 285.

2006

 • Biernacka J., Muszyński A., Protas A., 2006: Alkaline mafic dyke from the margin of the East-European Platform (Kłanino-3 borehole). Prace Państwowego Instytutu Geologicznego v.204.
 • Muszyński A., Pilski A. Socha K., 2006: Dwa lata w rezerwacie Morasko.   Meteoryt,4: 16-18.
 • Karwowski Ł., Muszyński A., 2006: Silicates association in nodules of iron meteorite Seelaesgen, Morasko and Jankowo Dolne. Mineralogica Polonica .Special Papers, 29: 140-143.

2005

 • Machowiak K., Muszyński A., 2005: Hipabysalny magmatyzm w zapisie petrograficznym – na przykładzie rejonu Żeleźniaka, Góry Kaczawskie.       Przegląd Geologiczny, 53 (4): 334.

2004

 • Breitkreuz, C., Kennedy, A., Geissler, M., Ehling, B.-C., Kopp, J., Muszyński, A, Protas A. & Stouge, S., 2004: Far East Avalonia: its chronostratigraphic structure revealed by SHRIMP-zircon data from Late Carboniferous volcanic rocks (drill cores from Germany, Poland and Denmark).       32 Int Geol. Congr., Firence, Abstract Volume.

2002

 • Muszyński A., Stankowski W., Dzierżanowski P., Karwowski Ł., 2002: New data about the Morasko meteorite.   Prace Specjalne PTMin., 18: 134-137.
 • Machowiak K., Muszyński A., 2002: High-level volcano-granotoidic intrusions from the Żeleźniak Hill (The Kaczawa Mts., Sudetes, SW Poland). W: Physical geology o subvolcanic systems – laccoliths, sills and dykes (LASI). First International Workshop Abstracts and field guide. Wissenschaftliche Mitteilungen, 20: 30-32.
 • Muszyński A., Machowiak K., Kryza R., Armstrong R., 2002: SHRIMP U-Pb zrircon geochronology of the Late Variscan Żeleźniak intrusion, Polish Sudetes – preliminary results.   Prace Specjalne PTMin., 20: 156-158.

2000

 • Muszyński A., 2000: Rezultaty badań mineralogicznych w rezerwacie „Meteoryt Morasko”.   Przewodnik do 71 Zjazdu PTG w Poznaniu: 4 pp.
 • Breitkreuz C., Karnkowski P,. Muszyński A., Pańczyk M., Protas A., 2000: The Wolsztyn Ridge in western Poland during the Early Permian : paleogeography, volcanic activity and coarse-grained sedimentation at an intra basinal high.   Confer. GGW and PTG in Słubice: 3 pp.

1999

 • Achramowicz S., Muszyński A., 1999: Partial melting of metapelites from the vicinity of Kamieniec Ząbkowicki (Fore Sudetic Block, SW Poland).   Mineralogical Society of Poland, special papers, v. 14: 56 – 58.
 • Duczmal-Czernikiewicz A., Kędzierski M., Muszyński A., 1999: Biogenic age indexes volcanogenic deep-sea sediments around Reunion Island (Western Indian Ocean). In: Stankowski W. (ed.): The dating of Quaternary marine and land sediments. : 40-41.
 • Duczmal-Czernikiewicz A., Muszyński A., 1999: Clay minerals from volcanogenic deep-sea sediments around Reunion Island (Western Indian Ocean). In: Rybicka E-H., Środoń J.(eds.): Conference of the European Clay Groups Association, September 5-9. Kraków, Poland: 79-80.
 • Stankowski W., Muszyński A., 1999: Meteorite craters from Morasko (Poznań, Poland). In: Stankowski W. (ed.): The dating of Quaternal marine and land sediments. Abstracts, posters and explanations to field trip. Wydawnictwo UAM: 71 pp.

1998

 • Achramowicz S., Muszyński A., Schliestedt M., 1998: Evidence for         Precambrian rift – related procces in the Fore – Sudetic Block , SW Poland.   Acta Univ. Carolinae. Geologia, 42: 203 – 204.

1997

 • Muszyński A., Protas A., 1997: Record of lamprophyre finding in the Polish Basin.       Terra Nostra, 97/11: 90-94.
 • Achramowicz S., Muszyński A., Schliestedt M., 1997: Analiza ewolucji       metamorficznej i strukturalnej w strefie granicznej Sudetów Zachodnich i Wschodnich – profil W-E Braszowice – Lipniki.   Pol. Tow. Miner., Prace Specj.       zeszyt 9: 55 – 58.
 • Achramowicz, S., Muszyński, A., Schliestedt, M., 1997 The northeasternmost eclogite occurrence in the Saxothuringian Zone, West Sudetes (Poland). Chemie Der Erde-Geochemistry v.57 51-61.

1996

 

 • Muszyński, A., Biernacka, J., Lorenc, S., Protas, A., Urbanek, Z., Wojewoda, J., 1996 Petrologia i środowisko sedymentacji dolnokarbońskich utworów wulkanoklastycznych w rejonie Dygowa i Kłanina (strefa Koszalin–Chojnice). Geologos v.1 93-126. [link]

1995

 • Achramowicz S., Muszyński A., Schliestedt M., 1995: Exhumation of ecologites within mica schists of the Fore-Sudetic Block, Saxothuringian zone, Poland.   Ex. f.u. Veroefl. GGW. 195/1995: 12-lis.

1994

 • Furnes H., Kryza R., Muszyński A., Pin C., 1994: Progressive, rift – related Early Paleozoic volcanism in the Kaczawa Mts. W Sudetes. In: Kryza R. (ed.): Igneous activity and metamorphic evolution of the Sudetes Area. French – Polish Conference at Wrocław: 44 – 47.

Scroll to Top