dr Robert Jagodziński


E-mail: jagodus@amu.edu.pl
Telefon: 0048-61 829 6040

adiunkt

doktorat: UAM (2004)

Jagodziński

Specjalność: petrografia, minerały ilaste, minerały ciężkie, geochemia

Zainteresowania naukowe:

 • sedymentacja i mineralogia współczesnych osadów szelfowych (Morze Południowochiński, Morze Wattowe, Morze Bałtyckie)
 • procesy sedymentacyjne i mineralogia osadów rzecznych (delta Mekongu, Wisły, ujście rzeki Ems)
 • mineralogia współczesnych osadów „tsunami”
 • właściwości zbiornikowe i petrologia skał osadowych

Artykuły

2022

 • Leszczyńska, K., Stattegger, K., Moskalewicz, D., Jagodziński, R., Kokociński, M.S., Niedzielski, P., Szczuciński, W., 2022 Controls on coastal flooding in the southern Baltic Sea revealed from the late Holocene sedimentary records. Scientific Reports v. 12 1-14. [link]

2020

 • Jagodziński, R., Sternal, B., Stattegger, K., Szczuciński, W., 2020 Sediment distribution and provenance on the continental shelf off the Mekong River, SE Vietnam: Insights from heavy mineral analysis. Journal of Asian Earth Sciences v. 196 1-16. [link]
 • Dunkl, I., Eynatten, H., Andò, S., Lünsdorf, K., Morton, A., Alexander, B., Aradi, L., Augustsson, C., Bahlburg, H., Barbarano, M., Benedictus, A., Berndt, J., Bitz, I., Boekhout, F., Breifeld, T., Cascalho, J., Costa, P.J.M., Ekwenye, O., Fehér, K., Flores-Aqueveque, V., Führing, P., Giannini, P., Goetz, W., Guedes, C., Gyurica, G., Hennig-Breitfeld, J., Hülscher, J., Jafarzadeh, M., Jagodziński, R., Józsa, S., Kelemen, P., Keulen, N., Kovacic, M., Liebermann, C., Limonta,, M., Lužar-Oberiter, B., Markovic, F., Melcher, F., Miklós, D.G., Moghalu, O., Mounteney, I., Nascimento, D., Novaković, T., Obbágy, G., Oehlke, M., Omma, J., Onuk, P., Passchier, S., Pfaff, K., Lincoñir, L.P., Power, M., Razum, I., Resentini, A., Sági, T., Salata,  D., Salgueiro, R., Schönig, J., Sitnikova, M., Sternal, B., Szakmány, G., Szokaluk, M., Thamó-Bozsó, E., Tóth, Á., Tremblay, J., Verhaegen, J., Villaseñor, T., Wagreich, M., Wolf, A., Yoshida, K.,2020 Comparability of heavy mineral data – The first interlaboratory round robin test. Earth-Science Reviews 1-27; [link]

2019 

 • Szokaluk M., Jagodziński R., Muszyński A., Szczuciński W., 2019 – Geology of the Morasko craters, Poznań, Poland – small impact craters in unconsolidated sediments. Meteoritics & Planetary Science. 54 (7): 1478–1494. doi: 10.1111/maps.13290. [link]

2017

 • Jagodziński, R., Muszyński, A., Szokaluk, M., 2017 Kratery Morasko – geologiczne wskaźniki dla upadków meteorytów w nieskonsolidowane osady glacjalne. Zboińska Katarzyna (red.): IV Ogólnopolski Zjazd Studenckich Kół Geologicznych, Góry Izerskie 2017, Szklarska Poreba, 12-15 X 2017 : książka abstraktów, 2017, Wrocław, Studenckie Koło Naukowe Uniwersytetu Wrocławskiego, 92 s.

2016

 • Jagodziński, R., Muszyński, A., Szczucński, W., Szokaluk, M., 2016 Properties of ejecta blanket deposits surrounding Morasko meteorite impact craters (Poland). Meteoritics & Planetary Science v.51 A610-A610. [link]
 • Szokaluk, M., Jagodziński, R., Szczuciński, W., Muszyński, A., 2016 Geologiczny zapis upadku meteorytu Morasko. Filipek Anna, Bąbel Maciej, Wysocka Anna [i in.] (red.): Granice sedymentologii : VI Polska Konferencja Sedymentologiczna POKOS 6, 28.06.2016-01.07.2016, Chęciny-Rzepka : materiały konferencyjne : przewodnik sesji terenowych, streszczenia referatów i posterów, materiały do warsztatów, 2016

2015

 • Skolasińska K., Szczuciński W., Mitręga M., Jagodziński R., Lorenc S., 2015 – Sedimentary record of 2010 and 2011 Warta River seasonal floods in the region of Poznań, Poland. Geological Quarterly, 59(1): 47-60. [link]

2013

 • Szczuciński W., Jagodziński R., Hanebuth T.J.J., Stattegger K., Wetzel A., Mitręga M., Unverricht D., Phach P.V., 2013 – Modern sedimentation and sediment dispersal pattern on the continental shelf off the Mekong River delta, South China Sea. Global and Planetary Change, 110: 195-213 doi: 10.1016/j.gloplacha.2013.08.019 [link]
 • Unverricht D., Szczuciński W., Jagodziński R., Stattegger K., Thuyen L.X., 2013 – Modern sedimentation and morphology of the subaqueous Mekong Delta, Southern Vietnam. Global and Planetary Change, 110: 223-235. [link]
 • Korolkov, A.T., Mielnikova, T.M., Primin, A.W., Primina, S.P., Duczmal-Czernikiewicz, A., Koszela, S., Muszyński, A., Jagodziński, R., Szokaluk, M., 2013 – The joint Irkutsk/ Poznań Lake Baikal project for education of earth-science students. Geologos, 19, 4: 337–340 [link]
 • Sternal B., Jagodziński R., 2013 – Earth materials – introduction to mineralogy and petrology – book review. Geologos, 19(3): 243-244.

2012

 • Jagodzinski R., Sternal B., Szczucinski W., Chague-Goff C., Sugawara D., 2012 – Heavy minerals in the 2011 Tohoku-oki tsunami deposits-insights into sediment sources and hydrodynamics. Sedimentary Geology, 282 , pp. 57-64.[link]

2009

 • Yawsangratt, S., Szczuciński, W., Chaimanee, N., Jagodziński, R., Lorenc, S., Chatprasert, S., Saisuttichai, D., Tepsuwan, T., 2009 – Depositional effects of the 2004 tsunami and hypothetical paleotsunami near Thap Lamu Navy Base in Phang Nga Province, Thailand. Polish Journal of Environmental Studies 18(1): 17-23.[link]
 • Jagodziński, R., Sternal, B., Szczuciński, W., Lorenc, S. 2009 – Heavy minerals in 2004 tsunami deposits on Kho Khao Island, Thailand (2009) Polish Journal of Environmental Studies  18  (1): 103 – 110[link]

2008

 • Jagodziński R., Szczuciński W., 2008: O badaniach i wykorzystaniu minerałów ciężkich. LAB 13(2): 18-23.

2006

 • Wiesner, M.G., Stattegger, K., Voß, M., Schwarzer, K., Pohlmann, T., Amann, T., Dombar, D., de Silva, L., Dippner, J., Do Huy Cuong, Doan Nhu Hai, Kiem Duong Trung, Freing, A., Grosse, J., Heidemann, U., Hein, H., Heyckendorf, K., Jagodzinski, R., Kagelma, 2006: Cruise Report RV Sonne 187 Vietnam. Land-Ocean-Atmosphere Interactions In the Coastal Zone of Vietnam. Berichte – Reports Institute für Geowissenschaften, 23, Universität Kiel: 99pp. [link]

2005

 • Szczuciński, W., Jagodziński, R., Nguyen Trung Thanh, Kubicki, A. & Stattegger, K., 2005: Sediment dynamics and hydrodynamics during low river discharge conditions in Nha Trang Bay, Vietnam. Meyniana, 57: 117-132.[link]
 • Jagodziński R., 2005: Petrography and geochemistry of surface sediments from Sunda and Vietnamese shelves (South China Sea).   Wydawnictwo Naukowe UAM: pp 144. abstract

2000

 • Jagodziński, R., Lorenc, S. & Szczuciński, W., 2000: Z badań geologicznych na Morzu Południowochińskim [About geological surveys in South China Sea]. Przegląd Geologiczny, 48: 753-754.

1999

 • Wiesner, M.G., Stattegger, K., Kuhnt, W., Arpa, C., Bracker, E., Catane, S., Leon, M.de, Duyanen, J., Faber, U., Gerbich, C., Hess, S., Holbourn, A., Jagodzinski, R., Kaminski, M., Kawamura, H., Krüger, O., Lorenc, S., Nguyen Huu Suu, Nguyen Huy Phuc, Nguyen Van Bach, Paulsen, H., Peleo-Alampay, A., Richter, A., Rimek, R., Schimanski, A., Seeman, B., Sharma, C., Siringan, F., Steen, E., Steinke, S., Szarek, R., Szczucinski, W., Vo Duy Son, Wersch, V.von, Wetzel, A., Witzki, D., 1999: Late Pleistocene-Holocene sea level fluctuations and high-resolution stratigraphy of the post-Pleistocene Transgression of the Vietnam Shelf. Particle fluxes and recolonisation of the 1991 Mount Pinatubo tephra layer in the South China Sea. Cruise Report SONNE 140, Südmeer III. Berichte – Reports, Institut für Geowissenschaften, Universität Kiel, 7: 157 pp.

Streszczenia

2015

 • Szokaluk M., Jagodziński R., Muszyński A., Szczuciński W., 2015 – Geologiczny zapis upadku Meteorytu Morasko w nieskonsolidowane podłoże – Morasko, Polska. II Ogólnopolski Zjazd Studenckich Kół Geologicznych. Lasocin, 15-18 października 2015. ISBN: 978-83-943252-1-3
 • Szokaluk M., Moskalewicz D., Jagodziński R., Kubicki A., 2015 – Charakterystyka minerałów ciężkich osadów powierzchniowych z regionu równi pływowej Osterems, Morze Północne [Heavy minerals of surface sediments from the region of Osterems tidal flat, North Sea]. II Ogólnopolski Zjazd Studenckich Kół Geologicznych. Lasocin, 15-18 października 2015. ISBN: 978-83-943252-1-3
 • Szokaluk M., Szczuciński W., Jagodziński R., Muszyński A., Rachlewicz G., Włodarski W., Pisarska-Jamroży M., Duczmal-Czernikiewicz A., 2015 – Distribution and properties of ejecta deposits in the region of Morasko meteorite impact craters (Poznań, Poland). GeoBerlin 2015. DYNAMIC EARTH – from Alfred Wegener to today and beyond. Niemcy, Berlin, 4-7 października 2015.[link]
 • Szokaluk M., Jagodziński R., Muszyński A., Szczuciński W., 2015 – Ejecta blanket from the Morasko meteorite impact – first results. The Bridging the Gap III: Impact Cratering in Nature, Experiments, and Modeling. Niemcy, Freiburg, 21-26 września 2015. [link]
 • Szokaluk M. Jagodziński R., Kiełt M., 2015 – Litologia cechsztynu na podstawie kompleksowej analizy standardowych profilowań geofizycznych. VIII Ogólnopolskie Warsztaty Geofizyczne GEOSFERA 2015. Żory, 23-26 kwietnia 2015

2014

 • Szokaluk M., Jagodziński R., Moskalewicz D., Kubicki A., 2014 – Heavy minerals and clay minerals distribution in the region of Osterems tidal flat, North Sea. GeoFrankfurt 2014 – Earth System Dynamics. Niemcy, Frankfurt nad Menem, 21-24 września 2014. Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften, vol 85: 105, ISBN 978-3-510-49234-3
 • Szczuciński W., Makohonienko M., Muszyński A., Wünneman K., Bronikowska M., Pleskot K., Szokaluk M., Artemieva N., Cerbin S., Duczmal-Czernikiewicz A., Jagodziński R., Lutyńska M., Pisarska-Jamroży M., Rachlewicz G., van Loon T., Włodarski W., Woszczyk M., 2014 – Effects of meteorite impact in unconsolidated sediments, Morasko, Poland – outline of a new interdisciplinary project. GeoFrankfurt 2014 – Earth System Dynamics. Niemcy, Frankfurt nad Menem, 21-24 września 2014. Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften, vol 85: 82, ISBN 978-3-510-49234-3

2013

 • Jagodziński, R., Kubicki, A., Moskalewicz, D., Szokaluk, M., 2013 – Zmienność mineralogiczna osadów powierzchniowych w rejonie ujścia rzeki Ems (Morze Wattów). Konferencja Naukowa pt. „Procesy geologiczne w strefie brzegowej morza”, Gdynia, 5-6.06.2013r.
 • Jagodziński, B. Sternal, W. Szczuciński, 2013 – Zastosowanie analizy minerałów ciężkich w badaniach osadów tsunami. GEOLOGIA MORZA, Teraźniejszość kluczem do przeszłości a przeszłość kluczem do przyszłości. Konferencja dedykowana prof. dr. hab. Stanisławowi Lorencowi. Poznań, 07-09.11.2013 r
 • Mitręga, M., Szczuciński, W., Jagodziński, R., Zajączkowski, M. 2013: Zapis sedymentacyjny powodzi Wisły w osadach Zatoki Gdańskiej In: Szczuciński W., Rotnicka J., Skolasińska K., Mitręga M., Sternal B., Biernacka J. (red.) Geologia Morza Teraźniejszość kluczem do przeszłości a przeszłość kluczem do przyszłości. Konferencja Geologia Morza Poznań, 7-9.11.2013 ISBN 978-83-6340091-0
 • Mitręga, M., Szczuciński, W., Jagodziński, R., Zajączkowski, M., Lorenc, S., 2013. Czy wielkie powodzie Wisły są „zapisane” w osadach Zatoki Gdańskiej? Konferencja naukowa „Procesy geologiczne w strefie brzegowej morza”: 5-6 czerwca 2013 roku. Instytut Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego
 • Mitręga, M., Szczuciński, W., Jagodziński, R., Zajączkowski, M., Lorenc, S., 2013. Zapis zdarzeń powodziowych w osadach południowej Zatoki Gdańskiej, Morze Bałtyckie Konferencja Naukowa Geoekosystem Wybrzeży Morskich Uwarunkowania i funkcjonowanie geoekosystemów wybrzeży morskich Poznań-Biała Góra 16-17 maj 2013
 • Szczuciński, W., Jagodziński, R., Hanebuth, T.J.J., Stattegger, K., Wetzel, A., Mitręga, M., Unverricht, D., Van Phach, P., 2013: Współczesna sedymentacja osadów dostarczanych przez rzekę Mekong na przyległym szelfie kontynentalnym, Morze Południowochińskie . Szczuciński W., Rotnicka J., Skolasińska K., Mitręga M., Sternal B., Biernacka J. (red.) Geologia Morza Teraźniejszość kluczem do przeszłości a przeszłość kluczem do przyszłości. Konferencja Geologia Morza Poznań, 7-9.11.2013 ISBN 978-83-6340091-0

2012

 • Jagodziński, B. Sternal, and W. Szczuciński, 2012 – Application of heavy minerals analysis in studies of tsunami deposits. Geophysical Research Abstracts Vol. 14, EGU2012-5208-1, 2012, Wiedeń, 22- 27.04.2012 r.

2010

 • Szczuciński, W., Feldens, P., Forwick, M., Jagodziński, R., Schwarzer, K.,Stattegger, K., Unverricht, D., 2010: Przykłady zastosowania współczesnych technik badania dna morskiego: rozwój delty Mekongu, wpływ tsunami na szelf Morza Andamańskiego, dna fiordów Spitsbergenu. In: I Sympozjum Morskiej Geomorfologii. Metody Badań, Gdańsk 8-9.12.2010: 55.
 • Jagodziński, R., 2010: Cechy diagnostyczne współczesnych, reliktowych i mieszanych osadów na szelfie wietnamskim i sundajskim, Morze Południowochińskie. In: Rotnicka J., Szczuciński W., Skolasińska K., Jagodziński R., Jasiewicz J. (red.) Teraźniejszość Kluczem do Przeszłości: Współczesne Procesy Sedymentacyjne i ich Zapis Kopalny. IV Polska Konferencja Sedymentologicza – POKOS’4, Smołdzino 21-26.06.2010., Streszczenia referatów i posterów, przewodnik do wycieczek :22-23.
 • Mitręga, M., Jagodziński, R., Szczuciński, W., Stattegger, K., 2010: Współczesna akumulacja terygeniczna na szelfie przyległym do delty Mekongu. In: Rotnicka J., Szczuciński W., Skolasińska K., Jagodziński R., Jasiewicz J. (red.) Teraźniejszość Kluczem do Przeszłości: Współczesne Procesy Sedymentacyjne i ich Zapis Kopalny. IV Polska Konferencja Sedymentologicza – POKOS’4, Smołdzino 21-26.06.2010., Streszczenia referatów i posterów, przewodnik do wycieczek :91.

2008

 • Jagodziński, R., Sternal, B., 2008: Czy osady Mekongu są rzeczywiście transportowane na wschód? w: Wojewoda J. Materiały konferencyjne: Baseny śródgórskie, konteks regionalny środowisk i procesów sedymentacji. Kudowa Zdrój, 15-21.09.2008: 8.
 • Jagodziński, R., Sternal, B., Szczuciński, W., Lorenc, S., 2008: Heavy minerals in the 2004 tsunami deposits in Thailand. International Conference on Environmental Impacts of Tsunami. September 25-28 2008, Słubice Poznań, Poland. : 38-39.
 • Szczuciński, W., Chaimanee, N., Jagodziński, R., Lorenc, S., Rachlewicz, G., Saisuttichai, D., Tepsuwan, T., 2008: Geological impacts of tsunami in Thailand. International Conference on Environmental Impacts of Tsunami. September 25-28 2008, Słubice Poznań, Poland. : 61-64.
 • Yawsangratt, S., Szczuciński, W., Chaimanee, N., Jagodziński, R., Lorenc, S., Chatprasert, S., Saisuttichai, D., Tepsuwan, T., 2008: Effects of 2004 tsunami and hypothetical paleotsunami in Ao Khlong Rian, Pang Nga Province, Thailand. International Conference on Environmental Impacts of Tsunami. September 25-28 2008, Słubice Poznań, Poland. : 72-74.

2007

 • Szczuciński W., Chaimanee N., Di Geromino S.I., Jagodziński R., Saisuttichai D., Tepsuwan T., Yawsangratt S., Kokociński M., Ruamtum S., Sungeon P., 2007: Boulder deposits in coastal zone at Ao Klong Rian (Phang Nga province, Thailand) from 2004 Indian Ocean tsunami and from possible paleotsunami event   Asia Oceania Geosciences Society. 4th Annual Meeting, Bangkok.

2006

 • Jagodziński R., 2006: Diagnostic features of modern, relict and palimpsest sediments on Vietnam and Sunda shelves – South China Sea.   17th International Sedimentological Congress, Fukuoka Japan: O-117.

2001

 • Lorenc, S., Jagodziński, R. & Szczuciński, W., 2001: Współczesna sedymentacja szelfowa na Morzu Południowochińskim [Modern shelf sedimentation in South China Sea] In: Piotrowska, I. & Zwoliński, Z., [red.]: Funkcjonowanie geoekosystemów w zróżnicowanych warunkach morfoklimatycznych. Monitoring, Ochrona, Edukacja. Konferencja Naukowa, Poznań, 19-20.X.2001: 88.

Scroll to Top