dr Karolina Leszczyńska

E-mail: karles3@amu.edu.pl
Telefon: 0048-61 829 6035
www: https://km4290.wixsite.com/karolinaleszczynska

adiunkt badawczy w projekcie „Katastrofalne powodzie morskie na wybrzeżach południowego Bałtyku w późnym Holocenie”

Karolina_Leszczynska4

Zainteresowania naukowe:

  • geologia czwartorzędu - rekonstrukcja paleośrodowisk czwartorzędowych, w tym holoceńskich
  • sedymentologia
  • geochronologia
  • mikromorfologia
  • geozagrożenia - katastrofalne powodzie morskie

Należy do organizacji INTIMATE (https://intimate.nbi.ku.dk/) (steering group, utrzymanie strony internetowej i komunikacja)

Streszczenia