dr Jędrzej Majewski

E-mail: jedmaj@amu.edu.pl
Telefon: +48 618296003

Stanowisko:

prof. UAM, Instytut Geologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza 

Profil na Google Scholar

Specjalność: sedymentologia, stratygrafia, mikroatole koralowe

Główne zainteresowania naukowe:

  • Zapis geologiczny tsunami,
  • Historia paleotsunami na wybrzeżach Indonezyjskich,
  • Zmiany poziomu morza w regionach tropikalnych,
  • Zmiany poziomu morza w okresie optimum klimatycznego Holocenu,
  • Geoarcheologia.

Artykuły recenzowane

Scroll to Top