prof. UAM dr hab. Witold Szczuciński

E-mail: witek@amu.edu.pl
Telefon: 0048-61-829 6025

Stanowisko: profesor UAM

Opiekun laboratorium spektrometrii gamma

Profil na Research Gate

ORCID 0000-0003-2466-2263

Strona Geohazards fb

Szczucinski

Specjalność: sedymentologia, geochemia, geozagrożenia, geologia morza, badania polarne

Główne zainteresowania naukowe:

 • Współczesne procesy sedymentacji, zwłaszcza w środowisku glacjalnym, przybrzeżnym, deltowym i szelfowym
 • Zapis geologiczny i skutki katastrof naturalnych (tsunami, impakty meteorytowe, powodzie, sztormy, szarże lodowcowe, osuwiska) i zmian środowiskowych
 • Tempo akumulacji osadów i metody jego określania (radioizotopy 210Pb, 137Cs)
 • Natężenie erozji, transportu i akumulacji osadów oraz węgla organicznego
 • Aplikacje kopalnego DNA w badaniach geologicznych
 • Lodowce, wieloletnia zmarzlina i jaskinie lodowe
 • Geologia środowiskowa

Artykuły recenzowane

2021

 • Brzozowski, M., Kowalewski, G., Szczuciński, W., Kaczmarek, L., Pełechaty, M., 2021. Preliminary evidence of an endangered species benefiting from moderate climate warming: A palaeolimnological study of the charophyte Lychnothamnus barbatus. Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems, https://doi.org/10.1002/aqc.3672. link – open access
 • Moskalewicz, D., Szczuciński, W., Mroczek, P. 2021. Characterization of storm surge deposits along the shore of the Gulf of Gdańsk (Baltic Sea) applying heavy mineral analysis. Quaternary International, https://doi.org/10.1016/j.quaint.2021.05.011. link

2020

 • Bellanova, P., Frenken, M., Reicherter, K., Jaffe, B., Szczuciński, W., Schwarzbauer, J. 2020. Anthropogenic pollutants and biomarkers for the identification of 2011 Tohoku-oki tsunami deposits (Japan). Marine Geology, 422: 106117. https://doi.org/10.1016/j.margeo.2020.106117 link
 • Dziuba, M.K., Herdegen-Radwan, M., Pluta, E., Wejnerowski, Ł., Szczuciński, W., Cerbin, S. 2020. Temperature increase altered Daphnia community structure in artificially heated lakes: a potential scenario for a warmer future. Scientific Reports, 10: 13956. https://doi.org/10.1038/s41598-020-70294-6 link – open access
 • Engel, M., Schön, I., Patel, T., Pawłowski, J., Szczuciński W., Dawson, S., Garrett, E., Heyvaert, V.M.A., 2020. Chapter 20 – Paleogenetic approaches in tsunami deposit studies. In: Engel, M., Pilarczyk, J., May, S.M., Brill, D., Garrett, E. (eds.) Geological Records of Tsunamis and Other Extreme Waves, Elsevier, 427-442. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-815686-5.00020-1 link
 • Jagodziński, R., Sternal, B., Stattegger, K., Szczuciński, W., 2020. Sediment distribution and provenance on the continental shelf off the Mekong River, SE Vietnam: Insights from heavy mineral analysis. Journal of Asian Earth Sciences, 196: 104357. https://doi.org/10.1016/j.jseaes.2020.104357 link
 • Jang, K., Bayon, G., Han, Y., Joo, Y.J., Kim, J.H., Ryu, J.S., Woo, J., Forwick, M., Szczuciński, W., Kim, J.H., Nam, S.I., 2020. Neodymium isotope constraints on chemical weathering and past glacial activity in Svalbard. Earth and Planetary Science Letters, 542: 116319. https://doi.org/10.1016/j.epsl.2020.116319 link 
 • Łącka, M., Michalska, D., Pawłowska, J., Szymańska, N., Szczuciński, W., Forwick, M., Zajączkowski, M., 2020. Multiproxy paleoceanographic study from the western Barents Sea reveals dramatic Younger Dryas onset followed by oscillatory warming trend. Scientific Reports, 10: 15667. https://doi.org/10.1038/s41598-020-72747-4 link – open access
 • Moskalewicz, D., Szczuciński, W., Mroczek, P., Vaikutiene, G., 2020. Sedimentary record of historical extreme storm surges on the Gulf of Gdańsk coast, Baltic Sea. Marine Geology, 420: 106084. https://doi.org/10.1016/j.margeo.2019.106084 link 
 • Strzelecki, M.C., Szczuciński, W., Dominiczak, A., Zagórski, P., Dudek, J., Knight, J., 2020. New fjords, new coasts, new landscapes: The geomorphology of paraglacial coasts formed after recent glacier retreat in Brepollen (Hornsund, southern Svalbard). Earth Surface Processes and Landforms, 45(5): 1325-1334. https://doi.org/10.1002/esp.4819 link – open access
 • Szczuciński, W., 2020. Chapter 21 – Post-depositional changes to tsunami deposits and their preservation potential. In: Engel, M., Pilarczyk, J., May, S.M., Brill, D., Garrett, E. (eds.) Geological Records of Tsunamis and Other Extreme Waves, Elsevier, 443-469. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-815686-5.00021-3 link
 • Szczuciński, W., Muszyński, A., 2020. Meteoryty, kratery uderzeniowe i inne ślady kosmicznej katastrofy w rejonie Moraska pod Poznaniem. Przegląd Geologiczny, 68(8): 637-644. link – open access

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2001

 • Szczuciński, W., Stattegger, K., 2001 – Style and rate of shelf sedimentation offshore Nha Trang, Vietnam, South China Sea. Meyniana, 53: 143-162. full text

2000