dr Beata Sternal

E-mail: sternal@amu.edu.pl
Telefon: 0048-61 829 6038

Stanowisko: adiunkt

Beata-Sternal_KM-263x300

Zainteresowania naukowe:

 • Geologia morza, zwłaszcza środowisk szelfowych;
 • Sedymentacja w strefie środowisk przybrzeżnych i szelfowych;
 • Zanieczyszczenia fiordów w obszarze Arktyki;
 • Zmienność procesów sedymentacji oraz warunków środowiskowych w regionie Północnego Atlantyku po ostatnim zlodowaceniu;
 • Zastosowanie metod mineralogicznych (ze szczególnym uwzględnieniem analizy minerałów ciężkich) i sedymentologicznych w badaniach proweniencji osadów morskich;
 • Techniki pomiarów tempa akumulacji osadów (137Cs and 210Pb).
Artykuły recenzowane

 

Abstrakty konferencyjne
 • Skirbekk K, Sternal B, Junttila J, Forwick M. 2016. Waste management of mine tailings in a vulnerable Arctic environment. Japan Norway Arctic Science and Innovation Week 2016.
 • Sternal B, Junttila J, Pedersen KB, Skirbekk K, Forwick M, Carroll J. 2016. Sedimentological and geochemical record of submarine mine tailing footprint in Repparfjorden (Northern Norway). Geophysical Research Abstracts, Vol. 18, EGU2016-11834
 • Skirbekk K, Dijkstra N, Junttila J, Sternal B, Pedersen KB, Forwick M, Carroll J. 2016. Biomonitoring polluted sediments in Arctic regions – possibilities and challenges using benthic foraminifera. Case studies from northern Norway. Geophysical Research Abstracts, Vol. 18, 2016, EGU2016-7362
 • Pedersen KB, Sternal B, Junttila J, Frantzen M, Skirbekk K. 2016. Submarine mine tailings disposal in Repparfjorden, northern Norway – long-term dispersion and availability of Cu. ARTEK Event 2016 – International Conference, Sanitation in Cold Climate Regions, Sisimiut, Greenland.
 • Sternal B, Junttila J, Pedersen KB, Skirbekk K, Forwick M, Carroll J. 2016. Sedimentological and geochemical record of submarine mine tailing footprint in Repparfjorden (Northern Norway). AMGG Annual Meeting 2016.
 • Skirbekk K, Sternal B, Junttila J, Pedersen KB, Pedersen, Forwick M. 2016. Sub-marine mine tailings in Repparfjorden. Geonor 2016, Northern Regions Geological Resources Conference: Mining and Environment, Mo i Rana, Norway.
 • Junttila J, Skirbekk K, Sternal B, Forwick M, Carroll J. 2016.  Environmental impact of mine tailings deposited in Repparfjorden, Finnmark – Preliminary results. Arctic Frontiers Science, Tromsø, Norway.
 • Skirbekk K, Sternal B, Junttila J, Forwick M. 2016. Sub-marine waste deposits in Repparfjorden. Past and Future. Arctic Frontiers Science, Tromsø, Norway.
 • Skirbekk K, Sternal B, Junttila J, Forwick M, Carroll J. 2015. Environmental impact of submarine mine tailings deposited between 1972-1978 in Repparfjorden, northern Norway – preliminary results. Arctic Workshop 2015.
 • Sternal B., 2013 – Analizy wielowskaźnikowe w badaniach paleooceanograficznych na przykładzie rdzenia osadów szelfowych JM0-015-GC, południowo-zachodni Spitsbergen. W: GEOLOGIA MORZA, Teraźniejszość kluczem do przeszłości a przeszłość kluczem do przyszłości. Konferencja dedykowana prof. dr. hab. Stanisławowi Lorencowi. Poznań, 07-09.11.2013 r., streszczenia referatów, Szczuciński W, Rotnicka J, , Skolasińska K, Mitręga M, Sternal B, Biernacka J. (red.), Wydawnictwo Bogucki, Poznań: 90, ISBN 978-83-63400-91-0
 • Sternal, W. Szczuciński, M. Forwick, M. Zajączkowski, S. Lorenc, and T.O. Vorren, 2012 – Sedimentary record of postglacial variability in near-bottom currents, sediment supply and ice rafting on the continental shelf off SW Spitsbergen. Geophysical Research Abstracts Vol. 14, EGU2012-5112, 2012, Wiedeń, 22- 27.04.2012 r.
 • Jagodziński , B. Sternal, and W. Szczuciński, 2012 – Application of heavy minerals analysis in studies of tsunami deposits. Geophysical Research Abstracts Vol. 14, EGU2012-5208-1, 2012, Wiedeń, 22- 27.04.2012 r.
 • Łęczyński L., Zagórski P., Franczak Ł., Sternal B., Bartmiński P., Plak A. 2012. Batymetria i osady denne zatoki Vestervågen (Recherchefjorden, Spitsbergen) – wstępne opracowanie. W: streszczenia referatów i posterów, XXXIV Sympozjum Polarne, 14-16 czerwca 2012 r., Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, Sosnowiec
 • Zagórski P., Sternal B., Franczak Ł., Łęczyński L. 2012 – Osady równi pływowych zatok Vestervågen i Josephbukta (Bellsund, Spitsbergen) – wstępna próba interpretacji i datowania. W: streszczenia referatów i posterów, XXXIV Sympozjum Polarne, 14-16 czerwca 2012 r., Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, Sosnowiec
 • Sternal B, Szczuciński W, Forwick M, Zajączkowski M, Lorenc S, Vorren TO. 2010. Variability of sedimentation and near-bottom currents in a zone of the oceanic Polar Front on the SW Svalbard shelf during the last ~14,000. W: Materiały konferencyjne: International Conference on Polar Climate and Environmental Change in the Last Millennium, Toruń, 01-03.02.2010 r.
 • Sternal B., 2010 – Zastosowanie analizy uziarnienia frakcji pyłowej (ang. sortable silt) w analizie paleoprądów morskich. IV Polska Konferencja Sedymentologiczna – POKOS’4 – Teraźniejszość kluczem do przeszłości: współczesne procesy sedymentacyjne i ich zapis kopalny. Smołdzino, 21-26.06.2010 r. W: Teraźniejszość Kluczem do Przeszłości: Współczesne Procesy Sedymentacyjne i ich Zapis Kopalny. IV Polska Konferencja Sedymentologicza – POKOS’4, Smołdzino 21-26.06.2010 r., Streszczenia referatów i posterów, przewodnik do wycieczek, Rotnicka J, Szczuciński W., Skolasińska K., Jagodziński R., Jasiewicz J. (red.), Wydawnictwo Bogucki, Poznań: 99, ISBN 978-83-61320-90-6
 • Jagodziński R, Sternal B., 2008 – Czy osady Mekongu są rzeczywiście transportowane na wschód? W:. Materiały konferencyjne: Baseny śródgórskie, kontekst regionalny środowisk i procesów sedymentacji. Kudowa Zdrój, 15-21.09.2008 r., Wojewoda J (red.), Wydawnictwo Wind, Wrocław: 8, ISBN 978-83-922330-2-2